Η πρωτοβουλία «Παραμύθια του κυβερνοχώρου» ξεκίνησε το 2021 και είναι το αποτέλεσμα μίας μακροχρόνιας δράσης που πραγματοποιήθηκε από εμπειρογνώμονες και λάτρεις της πληροφορικής, της ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας, οι οποίοι ασχολούνταν παράλληλα και με την εκπαίδευση. Βασικό κίνητρο και στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να εξηγηθούν, με ελκυστικό και θετικό τρόπο, στα μικρά παιδιά οι βασικότερες απειλές με τις οποίες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα στον κυβερνοχώρο.

Όπως και στο φυσικό κόσμο έτσι και στον κυβερνοχώρο, δεν υπάρχουν μόνο δυνάμεις του καλού, αλλά και δυνάμεις του κακού, υπάρχουν άνθρωποι με καλές αλλά και άνθρωποι με κακές προθέσεις. Η σύγχρονη κοινωνία εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν μεν να λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ανθρώπων, αλλά  μπορούν να αποδειχτούν και επικίνδυνες σε περίπτωση κατάχρησης και χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει μέσω των παραμυθιών, τους διάφορους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες στον ψηφιακό κόσμο, και παράλληλα να τονίσει τη σημασία της ορθής χρήσης, καθώς και τις πιθανές συνέπειες εάν αυτοί παραβιασθούν.

Οι ωφελούμενοι της πρωτοβουλίας

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 7 ετών, που βρίσκονται είτε στην  προσχολική είτε στα πρώτα χρόνια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους δασκάλους τους και στους γονείς τους. Η δράση έχει αποδώσει πλούσια αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας, η κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου με έξι παραμύθια (2022), το οποίο  διανεμήθηκε σε 200 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, και η επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή της δράσης με τη συμμετοχή 15 νηπιαγωγείων.  Στα μελλοντικά σχέδια της πρωτοβουλίας συμπεριλαμβάνεται η έκδοση ενός δεύτερου βιβλίου εντός του 2023, συνοδευόμενο από την παροχή πρόσθετων μεθοδολογικών προτάσεων για τους εκπαιδευτικούς μέχρι το τέλος του ίδιου έτους. 

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Μέσω της πρωτοβουλίας «Παραμύθια του κυβερνοχώρου» όχι μόνο τα  παιδιά, αλλά και οι γονείς, οι παππούδες και οι εκπαιδευτικοί τους μαθαίνουν αποτελεσματικότερα τις βασικές αρχές της ασφαλούς συμπεριφοράς στον ψηφιακό κόσμο. Η πρωτοβουλία «Παραμύθια του κυβερνοχώρου» βασίζεται στα γνωστά κλασσικά παραμύθια που μεταφέρονται στο ψηφιακό περιβάλλον, και με τον τρόπο αυτό οι αναγνώστες μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ του φυσικού και ψηφιακού κόσμου, βοηθώντας τους έτσι να περιηγηθούν και να συμπεριφέρονται με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.

Αναδημοσίευση κειμένου:  Cyber Fairy Tales – Czech Republic

Digital Skills & Jobs Platform, created by IOANNA TSOTSOU

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
30/04/2021T22:00:00
Λήξη
30/12/2023T23:00:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Τσέχικη Δημοκρατία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
  • Συλλογική χρηματοδότηση (Crowdfunding)
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα