Πρόκειται για μία δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα,  προσβάσιμη από όλους με σκοπό την αξιολόγηση, ανάπτυξη και πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ευρώπη. Επιδιώκει την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.  Μετά από 6 χρόνια εφαρμογής της, το βασικό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε περισσότερους από 4.5 εκατ. μαθητές ετησίως, μέσω διασκεδαστικών και απαιτητικών τέστ, καθώς και η παροχή της δυνατότητας στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών τους.

Πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, προσδιορίζεται το επίπεδο γνώσεων των μαθητών μέσω μίας πρώτης αξιολόγησης που διενεργείται στην πλατφόρμα «PIX».   Στη συνέχεια, όλοι οι εκπαιδευτικοί με βάση τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμασίας, μπορούν να παρέχουν επαρκή κατάρτιση μέσω των μαθημάτων τους, ενώ οι μαθητές συνεχίζουν να εξελίσσουν τις δεξιότητες τους μέσω της πλατφόρμας με εξειδικευμένη θεματολογία (Γαλλικά, ιστορία, γεωγραφία, μαθηματικά, MIL, κ.λπ.), και με ψηφιακά τεστ σε θεματικές (κυβερνοασφάλεια κ.λπ.), τα οποία έχουν προταθεί από τους εκπαιδευτικούς. Όλες αυτές οι δοκιμασίες είναι προσαρμοσμένες τόσο στο επίπεδο των μαθητών, όσο και στις ανάγκες της τάξης τους γενικότερα, ενώ συμβάλουν στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις πιστοποίησης που πρόκειται να δώσουν στην ηλικία των 10  με 13 ετών.

Το πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης της πρωτοβουλίας «PIX» βασίζεται στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων DigComp 2.2. και αξιολογεί το επίπεδο του συμμετέχοντος με απαιτητικές ερωτήσεις που βασίζονται στη γνώση, σύμφωνα με τα επίπεδα 1 (αρχικό) έως 7 (επίπεδο εμπειρογνωμόνων) του DigComp.

Η πλατφόρμα «PIX» που χρησιμοποιεί έναν καινοτόμο και προσαρμόσιμο αλγόριθμο, είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, για την αξιολόγηση του γνωσιακού επιπέδου των συμμετεχόντων με ευχάριστο τρόπο. Επίσης, προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της εμπειρίας «Μάθηση μέσα από την πράξη» (“learning by doing”)  και προτείνει το περιεχόμενο κατάρτισης. Τέλος, χορηγείται στους συμμετέχοντες επίσημο πιστοποιητικό μετά το πέρας των εξετάσεων πιστοποίησης, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις αποκτηθείσες δεξιότητες.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Σήμερα, το 100% των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περίπου 11.000 σχολεία) και 97 πανεπιστήμια (150.000 μαθητές) στη Γαλλία χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της πρωτοβουλίας «Pix» για την αξιολόγηση, ανάπτυξη και πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών τους (+ 4,5 εκατομμύρια). Στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές αρχίζουν να την χρησιμοποιούν γύρω στα 12 έτη (έτος 8) και λαμβάνουν μια πρώτη υποχρεωτική πιστοποίηση στο τέλος του γυμνασίου (έτος 10) και μια δεύτερη στο τέλος του λυκείου (έτος 13).

Σε μεγαλύτερη κλίμακα, δημιουργήθηκαν 10 εκατομμύρια λογαριασμοί στην πλατφόρμα της «Pix» και χορηγήθηκαν 3 εκατομμύρια πιστοποιήσεις από το 2016, καθιστώντας έτσι την πιστοποίηση μέσω της «Pix» (Pix Certification) την πρώτη σε αριθμό πιστοποιήσεων στη Γαλλία. Γενικά, η πλατφόρμα της «Pix» υπερέβη τους αρχικούς στόχους της για 2 εκατομμύρια χρήστες. 1 δισεκατομμύριο ερωτήσεις απαντήθηκαν και τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς ή για βελτίωση του αλγορίθμου.

Ανάπτυξη της πλατφόρμας της «PIX»

Σημειώνοντας επιτυχία η πλατφόρμα «Pix» με 6.7 εκατομμύρια χρήστες ετησίως (εκ των οποίων + 4.5 είναι μαθητές), από τον Σεπτέμβριο του 2019 έχει αναγνωριστεί ως η πλέον επίσημη γαλλική πιστοποίηση του ψηφιακού εγγραμματισμού. Η ανάπτυξή της επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

 • Ενίσχυση της του εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
 • Θεματικές και τομεακές προσεγγίσεις ψηφιακών ζητημάτων στην υγεία, την μητρότητα, την κυβερνοασφάλεια.
 • Επέκταση της χρήσης της από εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες, πέραν των γαλλικών συνόρων.

Δεδομένης αυτής της επιτυχίας, δρομολογήθηκε ένα ειδικό πρόγραμμα «Pix + Edu» για τους εκπαιδευτικούς με τη συμμετοχή περισσότερων από 12.000 καταρτιζόμενων  κατό το πιλοτικό στάδιο εφαρμογής του. Υπολογίζεται ότι σε ορίζοντα 4 ετών θα έχουν συμμετάσχει 500.000 εκπαιδευτικοί ή ασκούμενοι διδάσκοντες.

Πέρα από την εκπαίδευση

Η «PIX» χρησιμοποιείται πλέον από πολυπληθές και ποικιλόμορφο κοινό: εργαζόμενοι, άτομα που αναζητούν εργασία, ενήλικες σε συνεχή κατάρτιση, δικαιούχοι ψηφιακής ένταξης κ.λπ. Διατίθεται διεθνώς στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα και χρησιμοποιείται ήδη από μαθητές σε 16 χώρες ανά τον κόσμο, μεταξύ αυτών το Βέλγιο, η Ισπανία, η Δανία και η Ελβετία.

Για παράδειγμα κατόπιν υπογραφής σχετικής συμφωνίας με την Ομοσπονδία Βαλονίας-Βρυξελλών (Βέλγιο) για τη χρήση της «Pix» στην εκπαίδευση, τη Διοίκηση και για το σύνολο των πολιτών το 2021, την επόμενη χρονιά ξεκίνησε η εφαρμογή της στη βελγική εκπαίδευση.  Πλέον η πρωτοβουλία PIX γίνεται αντιληπτή ως ένα  «εκπαιδευτικό κοινό αγαθό» με σκοπό τη διεύρυνση της και σε άλλες χώρες.

Επιπροσθέτως, είναι ήδη σε εξέλιξη συζητήσεις με άλλα υπουργεία παιδείας, εντός και εκτός της ΕΕ, για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Pix». Τέλος, η πλατφόρμα της «Pix» εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενίσχυσης για δεξιότητες γραπτής έκφρασης στα γαλλικά (δράση Ecri+), ενώ ταυτόχρονα μελετάται μία παρόμοια δράση για πράσινες δεξιότητες.

Αναδημοσίευση κειμένου:  Pix – France

Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Γαλλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
01/01/2018T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα