Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «ubbu» έχει σχεδιαστεί για την εκμάθηση προγραμματισμού σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, μέσω μαθημάτων που έχουν εμπνευστεί από παιχνίδια.  Κάθε μάθημα βασίζεται σε έναν από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών Τα μαθήματα έχουν ως στόχο, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, να ενδυναμώσουν τα παιδιά στην επίλυση προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Επιπροσθέτως, η πλατφόρμα «ubbu» εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εμπνεύσουν και να μυήσουν τους νέους στην τεχνολογία, ακόμα και εάν δεν διαθέτουν προγενέστερη εμπειρία στην πληροφορική.

Παρουσίαση της πλατφόρμας «ubbu»

Η δράση «Μαθαίνοντας Προγραμματισμό» (“Learn to Code”) της εκπαιδευτικής πλατφόρμας «ubbu» αποσκοπεί στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως ο ψηφιακός αποκλεισμός, η αποτυχία και εγκατάλειψη του σχολείου και η ανεργία των νέων. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης των παιδιών που φοιτούν στην 1η και 2η βαθμίδα της βασικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία της περιοχής, στον τομέα της πληροφορικής και του προγραμματισμού.

Η δράση επικεντρώνεται σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση προγραμματισμού, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που προκαλούν την έλλειψη ενδιαφέροντος για το σχολείο και την αποτυχία στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, προωθεί τον ψηφιακό εγγραμματισμό, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες χρήσιμες για την αγορά εργασίας, όπως η κριτική σκέψη και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς, τα στοιχεία αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, καθώς έχουν παρατηρήσει αξιοσημείωτη αύξηση στο επίπεδο γνώσεων και στη θέληση των μαθητών τους για μάθηση. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην πλατφόρμα και αντιμετωπίζουν με ζήλο και αποφασιστικότητα τις προκλήσεις στον προγραμματισμό.

Πέρα από τα όρια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης

Μέσω της πλατφόρμας, τα παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και ξεδιπλώνουν τη δημιουργικότητά τους. Σε συμπόρευση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), η πλατφόρμα «ubbu» καλλιεργεί μια αίσθηση παγκόσμιας ευθύνης και ενδυναμώνει τα παιδιά ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο.

Πέρα από τις έννοιες που σχετίζονται άμεσα με τον προγραμματισμό, στο πλαίσιο των μαθημάτων διδάσκονται και θεματικές που αφορούν τις επιστήμες STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά) ως καινοτομική προσέγγιση στη μάθηση που προωθεί τη δημιουργικότητα και ευνοεί την εμπλοκή των μαθητών με την ενσωμάτωση των τεχνών σε επιστημονικά μαθήματα.

Οι μαθητές που εντάσσονται στη δράση «ubbu» είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον. Ακόμα και εάν δεν ακολουθήσουν στην επαγγελματική τους πορεία τους τομείς της πληροφορικής ή των STEAM, οι βασικές γνώσεις προγραμματισμού και οι δεξιότητες που αποκτούν μέσω της δράσης, θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και να χειριστούν με μεγαλύτερη άνεση τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα λάβουν χώρα στον αιώνα που διανύουμε.

Οι ωφελούμενοι της δράσης

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στον 1ο και 2ο κύκλο της βασικής εκπαίδευσης, καθώς και οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 50% των μαθητών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα είναι κορίτσια. Η εφαρμογή της δράσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες φάσεις:

 • Ανάπτυξη και διαθεσιμότητα της πλατφόρμας. Εμπλουτισμός του περιεχομένου της με εκπαιδευτικό υλικό στη θεματική του προγραμματισμού. Προώθηση του ψηφιακού εγγραμματισμού.
 • Έναρξη της δράσης και εγγραφή σχολείων και εκπαιδευτικών σε αυτήν.
 • Κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
 • Διάδοση της δράσης και διάχυση των αποτελεσμάτων της.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με επιτυχία σε περισσότερες από 20 χώρες, με συμμετοχή που  ξεπερνά τα 600 σχολεία και τους 100.000 χρήστες. Από την έναρξη της δράσης, η πλατφόρμα έχει τροποποιηθεί ώστε να διαρθρωθεί σε κλίμακες και να μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί. Η αναπαραγωγή της πλατφόρμας, που πραγματοποιείται μέσω συμπράξεων με διάφορες εταιρείες/οργανισμούς/κυβερνήσεις, προσφέρει τη δυνατότητα δοκιμής διάφορων μοντέλων οικονομικής αξιοποίησής της, καθώς και να καταστεί το προϊόν προσβάσιμο σε ιδιώτες μέσω συνδρομής, γεγονός που θα συμβάλλει στη βιωσιμότητα της δράσης.

Στον σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι σημαντικό τα παιδιά να προετοιμαστούν κατάλληλα για το μέλλον όπου η τεχνολογία θα διαδραματίζει καίριο ρόλο.  Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «ubbu» δεν περιορίζεται μόνο στην εκμάθηση προγραμματισμού, αλλά έχει ως στόχο να μεταμορφώσει τα παιδιά από απλούς χρήστες σε δημιουργούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον.  Μέσω της εκπαίδευσής τους στον προγραμματισμό, τα παιδιά αναπτύσσουν κριτική σκέψη και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, απελευθερώνοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Η πλατφόρμα «ubbu» έχει οικοδομήσει μια καινοτόμο λύση που βασίζεται σε 4 βασικές αρχές:

 • Τεχνολογία για καλό σκοπό (Tech for Good). Κάθε μάθημα έχει τη μορφή παιχνιδιού και πλαισιώνει έναν από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Μέχρι σήμερα, οι χρήστες έχουν αλληλεπίδραση με 30 εκατομμύρια και πλέον δραστηριότητες αυτής της μορφής.
 • Η δράση «ubbu» συνδυάζει την πλατφόρμα με το πρόγραμμα σπουδών. Aντίθετα με άλλες πλατφόρμες, η πλατφόρμα «ubbu» διδάσκει τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας στο ίδιο σημείο.
 • Αυτονομία. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία για να διδάξει ή να χρησιμοποιήσει κάποιος την πλατφόρμα.
 • Διπλή σύνδεση. Στην ίδια συσκευή μπορούν να συνδεθούν 2 παιδιά, με αποτέλεσμα να προωθείται και να βελτιώνεται η μεταξύ τους συνεργασία. 

Αναδημοσίευση κειμένου:  ubbu – Portugal

Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
01/09/2019T00:00:00
Λήξη
31/07/2023T00:00:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Πορτογαλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα