Με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική και κυκλική οικονομία, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σχεδιάστηκε από τον οργανισμό Ateliere Fara Frontiere (AFF) με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στη Ρουμανία. Πολύ συνοπτικά, παρέχει στα σχολεία και στα παιδιά ευάλωτων περιοχών τις απαραίτητες ανακαινισμένες ψηφιακές υποδομές, καθώς και υποστηρίζει τα άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Τελικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες για την ανάπτυξη δια βίου δεξιοτήτων.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται σε τρία σημεία:

 • Εκπαίδευση
 • Βιωσιμότητα
 • Ένταξη και δημιουργία θέσεων εργασίας

Προκλήσεις: διαχείριση αποβλήτων και ψηφιακό χάσμα 

Η πρωτοβουλία «Lets Click on Romania» προέκυψε ως ανάγκη αντιμετώπισης  δύο κρίσιμων προκλήσεων, στη Ρουμανία. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία μιας βιώσιμης στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς πολλά από αυτά απορρίπτονται μαζί με άλλα υπολείμματα — ή καίγονται σε ανοικτούς χώρους από παράνομους συλλέκτες WEEE, με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Η δεύτερη αφορά στο ψηφιακό χάσμα που επιδεινώθηκε από την πανδημία COVID-19 καθώς και την έλλειψη πρόσβασης σε ψηφιακές τεχνολογίες και υποδομές που αντιμετωπίζουν πολλές κοινότητες — ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

Ταυτόχρονα, μέσω της πρωτοβουλίας «Lets Click on Romania» παρατηρήθηκε ότι πολλοί υπολογιστές απορρίπτονταν παράνομα, τη στιγμή που στις αγροτικές κοινότητες περισσότερα από 1 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα, λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε ένα εργαστήριο κοινωνικής και κυκλικής οικονομίας, το οποίο θα εξετάσει τις ανωτέρω δύο προκλήσεις, ενώ παράλληλα θα διαχειριστεί και μία τρίτη: την ένταξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ένταξη και δημιουργία θέσεων εργασίας

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας προσλαμβάνονται σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες για δύο χρόνια από την οργάνωση educlick με υποστήριξη.  Παράλληλα, προσφέρεται από ψυχοθεραπευτές και κοινωνικούς συμβούλους υποστήριξη σε όλους τους εργαζομένους για την κοινωνικο-επαγγελματική τους εξέλιξη. Εν κατακλείδι, η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργεί ένα περιβάλλον που ενδυναμώνει και βοηθά τους εργαζομένους να αναπτύξουν δεξιότητες και αυτοεκτίμηση για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

 • Εκπαιδευτικοί και μαθητές στη Ρουμανία με ευάλωτο υπόβαθρο, χωρίς ψηφιακές υποδομές ή υποδομές πληροφορικής στο σχολείο.
 • Ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
 • Πρόσφυγες οι οποίοι  φιλοξενούνται στη Ρουμανία λόγω της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία .

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η νόσος Covid-19 ανέδειξε και επιδείνωσε το ψηφιακό χάσμα — καταδεικνύοντας και επιδεινώνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Επιπροσθέτως, η πανδημία αύξησε τη φτώχεια και κατ’ επέκταση διεύρυνε τις ανισότητες, δημιουργώντας μια «κρίση στην απασχόληση».

Όταν η πρωτοβουλία «Lets Click on Romania» ξεκίνησε να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση,  ο αριθμός των σχολείων ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών που ενδιαφέρθηκαν να συμμετέχουν, ήταν υψηλότερος από τον αναμενόμενο – πάνω από 350 αιτήσεις υποβλήθηκαν. Αυτό τονίζει σαφώς  την επιθυμία της κοινότητας για αντίστοιχες  πρωτοβουλίες ενώ το γεγονός ότι η ζήτηση επεκτάθηκε το 2021 και 2022, αποδεικνύει πόσο επιτυχής και αναγκαία ήταν η πρωτοβουλία αυτή.

Από το 2020, το έργο έχει στηρίξει περισσότερα από 450 σχολεία, συμπεριλαμβανομένων 80.000 παιδιών και εκπαιδευτικών με περισσότερους από 8.000 ανακαινισμένους υπολογιστές. Επιπλέον, το 50% των 300 περιθωριοποιημένων ενηλίκων που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξής τους, εισήλθε επιτυχώς στην αγορά εργασίας. Μέσω της διαδικασίας ανακαίνισης των συσκευών ΤΠ — αντί της κακής ή παράνομης απόρριψής τους — το «Lets Click on Romania» μείωσε τις εκπομπές CO2 κατά 1.152.831 kg. Μέσω διαφόρων εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ειδησεογραφικά πρακτορεία, έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των εταιρειών και των οργανισμών σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της κακής διάθεσης των συσκευών και με τα οφέλη της ανακαίνισης.

Βιωσιμότητα

Το έργο δημιουργήθηκε, αρχικά, για την αντιμετώπιση ενός βραχυπρόθεσμου ζητήματος, που ήταν η παροχή στα παιδιά συσκευής για παρακολούθηση των διαδικτυακών τους μαθημάτων. Ωστόσο,  η συνέχιση της δράσης για τα έτη 2021 και 2022, εξασφάλισε την επιστροφή των υπολογιστών που παρέχονται στα παιδιά, στο σχολείο για χρήση.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συνεχή ανάπτυξη και την κλιμάκωση της. Για το 2023, έχουν προετοιμαστεί άλλοι 4.000 υπολογιστές για δωρεά, ενώ γίνονται παράλληλα προσπάθειες για επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως με την ανακαίνιση άλλου εξοπλισμού, π.χ. εκτυπωτές και προβολείς, που είναι ζωτικής σημασίας για τις υποδομές ψηφιακής εκπαίδευσης.

© Let’s Click on Romania

Αναδημοσίευση κειμένου: Let’s Click on Romania, created by Juliette Chalant Devlesaver

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
16/11/2020T23:00:00
Λήξη
16/02/2023T23:00:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ρουμανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα