Η πρωτοβουλία «FutureLab50+» αναδείχθηκε μέσω της συνεργασίας του Ιδρύματος JobOn με τους δήμους του Ρότερνταμ και της Ουτρέχτης και συνιστά ένα ποικίλο, εκπαιδευτικό και εμπνευσμένο διαδικτυακό πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. Η ομάδα στόχος της πρωτοβουλίες ήταν οι πολίτες άνω των 50 ετών. Μέχρι σήμερα 650 πολίτες που αναζητούσαν εργασία έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία

Επιγραμματικά, η ομάδα της «FutureLab50+» προσεγγίζει άτομα που διαθέτουν ήδη βασικές ψηφιακές δεξιότητες και αναζητούν εργασία, καλώντας τους να συμμετέχουν στο διαδραστικό ‘Δωμάτιο Απόδρασης’ (Escape Room) της πρωτοβουλίας. Το εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της πρωτοβουλίας είναι ότι, εντός αυτού του ‘δωματίου απόδρασης’, οι ρόλοι αντιστρέφονται κι έτσι οι άνεργοι πρέπει να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του υπεύθυνου προσλήψεων. Με τον τρόπο αυτό, δίδεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία προσλήψεων και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία, την οποία μπορούν να εφαρμόσουν στις μελλοντικές προσπάθειές τους για αναζήτηση εργασίας. Με την ολοκλήρωση της δράσης αυτής, η πρωτοβουλία συμπληρώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους συμμετέχοντες, μέσω ενός εργαστηρίου και ενός προγράμματος εκπαίδευσης (bootcamp) για τη δημιουργία του προσωπικού τους σχεδίου ψηφιακής ανάπτυξης. Στο Youtube διατίθεται βίντεο από το ‘δωμάτιο απόδρασης’ στο σύνδεσμο Διαδραστικό ‘Δωμάτιο Απόδρασης’ FutureLab.

Οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί έχουν αναπτύξει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα από, προς και μαζί με τα άτομα που αναζητούν εργασία, το οποίο τους επιτρέπει να διασφαλίζουν ότι:

 • η επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες αποδίδει,
 • περισσότερα άτομα συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία,
 • ο εργαζόμενος πληθυσμός είναι προετοιμασμένος για μια ολοένα και περισσότερο ψηφιοποιημένη αγορά εργασίας.

Με τη χρήση του εν λόγω ‘δωματίου απόδρασης’, προσεγγίζεται η θεματική της δράσης με διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες αντλούν γνώση και εξελίσσονται. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να εμπνεύσει και άλλες χώρες. Η δράση ξεκίνησε σε τοπικό επίπεδο, αρχικά στην Ουτρέχτη, ακολούθησε το Ρότερνταμ και υπάρχουν στοιχεία για εφαρμογή της πρωτοβουλίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Το ίδρυμα JobOn ανέκαθεν διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των (ψηφιακών) δεξιοτήτων. Από το 2013, αναπτύσσει προγράμματα για άτομα που αναζητούν εργασία, ενώ προσεγγίζει την εκάστοτε ομάδα-στόχο μέσω των τοπικών δικτύων που δημιουργεί και των εθελοντών-πρεσβευτών με τους οποίους συνεργάζεται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πρέσβεις αυτοί, αφού παρακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης και συμμετάσχουν σε ημέρες εθελοντισμού για την εκπαίδευση και τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος έμπνευσης και εμψύχωσης στους πολίτες, είναι σε θέση να προσελκύσουν την προσοχή των πολιτών στα εν λόγω προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το Ίδρυμα είναι πολύ δραστήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτώντας άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο και επιπροσθέτως, διοργανώνει τακτικά ενημερωτικές εκστρατείες για τις δραστηριότητές του σε συνεργασία με μαθητές,.

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «FutureLab50+» υποστηρίζουν ότι ένα εργατικό δυναμικό προικισμένο με ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί έναν από τους πυλώνες για τη διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, η πρωτοβουλία απευθυνόταν στην ευρεία μεσαία τάξη πολιτών που διαθέτουν ήδη βασικές δεξιότητες και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους, ώστε να εγκλιματισθούν καλύτερα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην αγορά εργασίας. Αρχικά, οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία έλαβαν μέρος σε ένα τεστ κατάταξης, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο εξοικείωσής τους με τις ψηφιακές δεξιότητες. Δεδομένου ότι στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων ψηφιακών δεξιοτήτων, όσοι από τους συμμετέχοντες  διέθεταν χαμηλού επιπέδου ή καθόλου ψηφιακές δεξιότητες παραπέμφθηκαν σε άλλες οργανώσεις-εταίρους που απευθύνονταν στη συγκεκριμένη ομάδα πολιτών.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η εκπαίδευση για το μέλλον;

H αγορά εργασίας μαστίζεται από μεγάλη έλλειψη σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τομέα των ΤΠΕ και απαιτητικές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που είναι άνεργοι. Αυτό είναι αποτέλεσμα, εν μέρει, μιας αναντιστοιχίας που οφείλεται στην έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε μια αγορά εργασίας όπου οι αλλαγές επέρχονται με την ταχύτητα του φωτός. Η ψηφιοποίηση αυξάνεται σε διάφορους τομείς, από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κυβερνοασφάλεια και τη ρομποτική, ενώ ταυτόχρονα οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται ολοένα και περισσότερο.

Οι σημερινοί έφηβοι μεγαλώνουν με την τεχνολογία, αντίθετα όμως στις μεγαλύτερες ηλικίες, πολλές φορές, συνιστά μεγάλη πρόκληση η προσέγγιση των νέων τεχνολογιών και η ορθή χρήση αυτών σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Πολλοί εργαζόμενοι με υπολογιστές δεν διαθέτουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανοποίησή τους από την εργασία και τη χαμηλή παραγωγικότητα. Το πρόγραμμα αποδεικνύει ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και ιδίως οι άνθρωποι άνω των 50 ετών, οι οποίοι πρέπει να επανα-καταρτιστούν. Παράλληλα, η διαδικασία της μάθησης οφείλει να είναι μια διασκεδαστική διαδικασία.

Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν το ίδρυμα JobOn, σε συνεργασία με τους δήμους του Ρότερνταμ και της Ουτρέχτης, να αναπτύξει ένα διαφορετικό, αλλά με μεγάλη επίδραση πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς από 650 άτομα που αναζητούσαν εργασία και απέφερε απτά αποτελέσματα. Το FutureLab είναι ένα δωρεάν προσβάσιμο πρόγραμμα που διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι αποκτούν νοοτροπία ανάπτυξης και παράλληλα αναπτύσσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Μέσω της πρωτοβουλίας FutureLab50+ έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 650 άτομα που αναζητούσαν εργασία. Το 2022, η πρωτοβουλία ξεκίνησε με 12 διαφορετικές ομάδες και έκτοτε έχει επεκταθεί. Επί του παρόντος, ένας ερευνητικός οργανισμός διεξάγει μελέτη αποτίμησης της πρωτοβουλίας FutureLab.

Βασικά αποτελέσματα:

 • Το 75% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι απέκτησαν καλύτερη εικόνα σχετικά με την επίδραση της ψηφιοποίησης στην αγορά εργασίας.
 • Το 67% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι μέσω του προγράμματος εμπλούτισαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
 • Το 78% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι μέσω του προγράμματος κατανόησαν καλύτερα το επίπεδο των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.
 • Το 98% των συμμετεχόντων συστήνει το FutureLab σε άλλα άτομα που αναζητούν εργασία.
 • Με την ολοκλήρωση της πρώτης αυτής δράσης, το Ίδρυμα ξεκίνησε νέες συνεργασίες με στόχο την κατάρτιση επιπλέον 1.000 ατόμων το 2023.

Η δράση ξεκίνησε απευθυνόμενη σε άτομα που αναζητούσαν εργασία, ωστόσο οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί στοχεύουν στη στήριξη της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό. Για το λόγο αυτό, άρχισαν να δημιουργούν συνεργασίες με εταιρείες σε ολόκληρη τη χώρα. Με τα τρέχοντα δεδομένα, η ανάγκη για την επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες αυξάνεται συνεχώς, παράλληλα όμως είναι εξίσου σημαντικό να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου του προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης του κάθε ανέργου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μακροπρόθεσμη δέσμευση, ο σχεδιασμός της πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός.

Η πρωτοβουλία απέδειξε ότι οι παλαιότερες γενιές ανθρώπων ενδιαφέρονται πολύ και είναι σε θέση να μάθουν και να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει ένα ποικιλόμορφο, εκπαιδευτικό και εμπνευσμένο διαδικτυακό ταξίδι ανακάλυψης.

Αναδημοσίευση κειμένου:  FutureLab50+ – The Netherlands

Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
01/01/2022T00:00:00
Λήξη
31/12/2022T00:00:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Κάτω Χώρες
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα