Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Πιστοποίησης της Google (Google Professional Certificate Program) είναι μια Πορτογαλική πρωτοβουλία που διατίθεται μέσω της πλατφόρμας ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων Coursera και από την έναρξή της μέχρι σήμερα έχει συμβάλλει στην ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησης και σταδιοδρομίας πολλών ανθρώπων στην Πορτογαλία. Η πρωτοβουλία αυτή είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Πορτογαλικής Ένωσης για την ανάπτυξη στις επικοινωνίες (Portuguese Association for the Development of CommunicationsAPDC) (μη κερδοσκοπικός δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε το 1984 για την προώθηση των επικοινωνιών) και της  Google στην Πορτογαλία, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Institute of Employment and Vocational Training – IEFP)].

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης της Πορτογαλίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ταχεία κατάρτιση και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και, μέχρι σήμερα, έχει επιδείξει επιτυχή αποτελέσματα όσον αφορά στη γεφύρωση του χάσματος στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Πορτογαλία.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών μαθημάτων, που εστιάζουν στις κύριες πτυχές και τα θεμέλια της τεχνολογίας και του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Ευκολία πρόσβασης εξ ορισμού

Η ευκολία πρόσβασης στο πρόγραμμα βρίσκεται στον πυρήνα σχεδιασμού της πρωτοβουλίας: τα μαθήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα, δωρεάν και διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Η εκπαίδευση είναι ασύγχρονη, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μελετούν όποια στιγμή επιθυμούν και με τον ρυθμό που τους ταιριάζει καλύτερα, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται στον κόσμο. Τα μαθήματα κατάρτισης είναι συναφή και ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις, γεγονός που σημαίνει ότι ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας, ιδίως στο πλαίσιο του εν εξελίξει ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανάγκης για ειδικευμένη ψηφιακή εμπειρογνωμοσύνη σε όλους τους κλάδους.

Απασχολησιμότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού

Η σύνδεση με την απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ενισχύεται με μία αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση τους, λαμβάνουν Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης από τη Google, που αναγνωρίζεται ευρέως από τη βιομηχανία και προσδίδει αξιοπιστία και αξία στα βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευομένων. Η πρακτική φύση του προγράμματος προστίθεται στα ατού του προγράμματος: οι συμμετέχοντες μπορούν να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες σε πολλούς τομείς, όπως το ψηφιακό μάρκετινγκ, η διαχείριση έργων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η υποστήριξη ΤΠΕ κ.α.

Από την έναρξή της, η πρωτοβουλία χάραξε το δρόμο για την κάλυψη του χάσματος στις ψηφιακές δεξιότητες στην Πορτογαλία, προωθώντας την ανάπτυξη ειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο του καθενός. Ένα ακόμα πλεονέκτημα που κατατάσσει την πρωτοβουλία σε υψηλή θέση, όσον αφορά στην ευκολία πρόσβασης στο πρόγραμμα, είναι ότι οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ή να επαν-ειδικευτούν σε ένα πιο ‘ψηφιακό’ ρόλο. Οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να διαθέτουν προηγούμενη κατάρτιση ή πείρα, παρόλα αυτά εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε ένα φάσμα ρόλων με αποδοχές άνω του μέσου όρου, καθώς και θέσεις εργασίας που ευθυγραμμίζονται με την πραγματικότητα της σημερινής αγοράς εργασίας.

Διεξοδική εξέταση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο: αποδεικτικά στοιχεία επιτυχίας

Το πρόγραμμα επικαιροποιείται συνεχώς για να ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς στους οποίους προσφέρει εκπαίδευση, καθώς και για να επεκταθεί, ώστε να προσεγγίσει περισσότερα άτομα.  Το πρόγραμμα χορηγεί περισσότερες από 500 πρόσθετες υποτροφίες, συμπληρωματικά των 6.000 υποτροφιών που εκδίδονται σε άλλους τομείς κατάρτισης (τεχνική υποστήριξη ΤΠ, ανάλυση δεδομένων, διαχείριση έργων, σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη, ψηφιακό μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.).

Μετά την αρχική επιτυχία που γνώρισε το πρόγραμμα με μα μαθήματα που διαθέτει, η Πορτογαλική Ένωση για την ανάπτυξη στις επικοινωνίες και η Google Πορτογαλίας  δρομολόγησαν ένα νέο πρόγραμμα με τίτλο «Επαγγελματικό Πιστοποιητικό στην Κυβερνοασφάλεια» («Cybersecurity Professional Certificate»). Το νέο πρόγραμμα πιστοποίησης παρέχει μια συνολική προσέγγιση του αντικτύπου που έχουν οι πρακτικές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στους οργανισμούς και επικεντρώνεται στον εφοδιασμό των εκπαιδευομένων με τις γνώσεις που χρειάζονται για τον εντοπισμό κοινών κινδύνων, απειλών και τρωτών σημείων στο διαδίκτυο, καθώς και τεχνικές για την αντιμετώπισή τους. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις για την προστασία των δικτύων, των συσκευών, των ατόμων και των οργανωτικών δεδομένων, αλλά και για την προστασία των ιδίων (και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους) από κυβερνο-επιθέσεις, με τη χρήση εργαλείων διαχείρισης πληροφοριών και συμβάντων ασφάλειας (Security Information and Event Management – SIEM). Επιπροσθέτως, αποκτούν πρακτική εμπειρία στις πλατφόρμες Python, Linux και SQL.

Μετά την πρώτη εφαρμογή της πρωτοβουλίας, κατά την οποία χορηγήθηκαν 3.000 άδειες, ενώ οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 16.000, το πρόγραμμα αυτό επεκτάθηκε σε 6.000 άδειες, για την πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων κατάρτισης. Με 10 ώρες εκπαίδευση την εβδομάδα, το πιστοποιητικό του κάθε κύκλου μαθημάτων χορηγείται σε λιγότερο από 6 μήνες. Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται, επίσης, για τις εξετάσεις για την πιστοποίηση CompTIA Security +, την κορυφαία  παγκόσμια πιστοποίηση για θέσεις εργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για ανέργους ή για όσους επιθυμούν να επανεκπαιδευτούν  στον τομέα των ΤΠΕ.

Αναδημοσίευση κειμένου: Google Professional Certificate Program – APDC Portugal

Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina MISHEVA

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Πορτογαλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Έναρξη
20/07/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα