Το Σχολείο Ψηφιακής ‘Ενταξης ReDI (από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων ‘readiness’ (ετοιμότητα) και ‘digital integration’ (ψηφιακή ένταξη)) είναι ένα μη κερδοσκοπικό τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, με στόχο την επιτάχυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας και τη συρρίκνωση του ψηφιακού χάσματος (μεταξύ των φύλων) για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τους ντόπιους που δεν έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Μέσω της εκπαίδευσης στο ψηφιακό περιβάλλον και της παροχής βοήθειας για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, το ReDI αντιμετωπίζει τις βασικές κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας: την ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, την απόκτηση ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και την έλλειψη σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στη γερμανική βιομηχανία

ReDI Σχολείο Ψηφιακής Ένταξης

Αποστολή του ReDI είναι η παροχή εκπαίδευσης με σκοπό την άρση των εμποδίων και την κατάρτιση των ηγετικών προσωπικοτήτων του μέλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της τεχνολογίας για την απελευθέρωση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. Από την ίδρυσή του το 2016, το ReDI έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 10.000 μαθητές στις 8 εγκαταστάσεις που διαθέτει σε ολόκληρη την Ευρώπη.  Το ReDI και ο συνεργαζόμενος Δήμος Μονάχου βραβεύθηκαν με το βραβείο Eurocities Award 2022, στην κατηγορία «Act together» (Κοινή δράση). 

Μέσω της πρωτοβουλίας BayCode, το ReDI χρησιμοποιεί τις ισχυρές διασυνδέσεις που διαθέτει με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, για να προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στη βαυαρική νεολαία.  Στόχος του BayCode είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων 5.000 μαθητών ηλικίας από 11 έως και 18 ετών, εντός τριών ετών, σε ολόκληρη τη Βαυαρία. Χάρη στη συνεργασία με τα βαυαρικά σχολεία, η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλους τους νέους με ποικίλο κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και όλα τα φύλα, και επικεντρώνεται σε αγροτικές περιοχές με υψηλά ποσοστά μετανάστευσης.

Hackathon: πρακτική εκπαίδευση

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται, αρχικά, σε ομάδες πληθυσμού που έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση. Σε μία μονοήμερη εκδήλωση που πραγματοποιείται κυρίως σε βαυαρικά σχολεία, διοργανώνεται από το ReDI ένας «Μαραθώνιος ανάπτυξης εφαρμογών (Hackathon)» για την παροχή βασικών γνώσεων σε μια γλώσσα προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «μάθηση μέσα από την πράξη». Οι εθελοντές εμπειρογνώμονες στον τομέα της τεχνολογίας μοιράζονται τις πρακτικές γνώσεις τους και λειτουργούν ως πρότυπα, με το να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες και να παρουσιάζουν τις μελλοντικές προοπτικές σταδιοδρομίας στον κλάδο της τεχνολογίας.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία BayCode στηρίζει το τοπικό δίκτυο των σχολείων και τοπικών εταιρειών και εμπλέκει άμεσα τις εταιρείες στους μαραθώνιους ανάπτυξης εφαρμογών. Με τον τρόπο αυτό, τα σχολεία και οι μαθητές τους μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τους δυνητικούς μελλοντικούς εργοδότες και να ξεκινήσουν μια ανεξάρτητη συνεργασία. Με την ολοκλήρωση των hackathons, κάθε μαθητής έχει καταρτίσει το δικό του σχέδιο δράσης, αποκομίζοντας ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό για να συνεχίσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι. Επίσης, οι μαθητές λαμβάνουν πιστοποιητικά επιτυχούς συμμετοχής, υπογεγραμμένα από τον Υπουργό Ψηφιακών Υποθέσεων της Βαυαρίας και τον επικεφαλής του ReDI στη Βαυαρία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις μελλοντικές τους αιτήσεις εργασίας.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι από την πρωτοβουλία;

Το ReDI αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν ψηφιακής εκπαίδευσης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με τον στόχο της Ψηφιακής Δεκαετίας για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες του ψηφιακού περιβάλλοντος. Επίσης, το ReDI προσφέροντας εργαστήρια στις καινοτόμες τεχνολογίες (π.χ. ΤΝ, δεδομένα και τεχνολογία υπολογιστικού νέφους), επιτυγχάνει να εφοδιάσει τους σπουδαστές του ώστε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας με τις απαιτούμενες δεξιότητες. Οι μαθητές του προγράμματος «Ψηφιακή Νεολαία» αποκτούν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν την ψηφιακή τεχνολογία με ασφαλή τρόπο.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Στόχος της πρωτοβουλίας «BayCode» είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ευάλωτων νέων στη Βαυαρία. Κάθε μαθητής που ολοκληρώνει την εκπαίδευση, έχει αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση ώστε να αναπτύξει έναν ιστότοπο. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων της Βαυαρίας και στηρίζεται από 30 και πλέον (διεθνείς) εταιρείες ΤΠ-εταίρους, διαθέτοντας περισσοτέρους από 160 εθελοντές εκπαιδευτικούς (εμπειρογνώμονες ΤΠ, σπουδαστές και ασκούμενους), και εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή των hackathons που ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ των σχολείων και της τοπικής οικονομίας. Οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τον τομέα ΤΠ, αποκτούν γνώσεις, πράγμα το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ και την εφαρμογή ασφαλών πρακτικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι εταιρείες με τη σειρά τους μπορούν να παρουσιάσουν το προφίλ τους, σε δυνητικούς υποψήφιους για θέσεις εργασίας.

Από το 2021, σχεδόν 3.000 μαθητές έχουν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία. Στόχος για τα επόμενα 1,5 έτη και μετέπειτα είναι να αυξηθεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων της εν λόγω πρωτοβουλίας σε ολόκληρη τη Βαυαρία και να συμπεριληφθούν τοπικές εταιρείες-εταίροι σε αγροτικές περιοχές, αγγίζοντας έως την άνοιξη του 2024 τις 5.000 Βαυαρούς φοιτητές και έως το 2028 τους 10.000 συμμετέχοντες.  

Αναδημοσίευση κειμένου:  BayCode by ReDI School of Digital Integration – Germany

Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Γερμανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
01/01/2016T00:00:00
Λήξη
31/12/2028T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα