DigiAcademy platform logo

Η πλατφόρμα DigiAcademy αποτελεί μια πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, η οποία σχεδιάστηκε από κοινού από άτομα με ανάγκες προσβασιμότητας, ιδίως γνωστικές αναπηρίες, ώστε να διασφαλιστεί αφενός ότι είναι πράγματι χωρίς αποκλεισμούς, αφετέρου για να παρέχει ουσιαστικό περιεχόμενο που θεωρείται πολύτιμο από τη συγκεκριμένη κοινότητα. Εντός της πλατφόρμας, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καθορίσουν το δικό τους πλάνο εκμάθησης.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης χωρίς αποκλεισμούς

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των ατόμων με ανάγκες προσβασιμότητας ώστε να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ένας αλληλένδετος στόχος της δράσης είναι η δημιουργία «προσβάσιμης» απασχόλησης για άτομα με γνωστικές αναπηρίες, οι οποίοι βιώνουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην Ευρώπη.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο βασίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία και έχει δημιουργηθεί και σχεδιαστεί από τους ίδιους τους ανθρώπους με γνωστικές αναπηρίες για τους ανθρώπους με γνωστικές αναπηρίες,  μέσω μια από κοινού σχεδιασμένη προσβάσιμη πλατφόρμα βίντεο. Η ομάδα ανάπτυξης της πλατφόρμας πιστεύει στην ανοικτή επιστήμη ως αρχή και αυτό αποτυπώνεται και στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της που πραγματοποιούνται με ανοικτή πρόσβαση.

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το ρυθμό παρουσίασης του εκπαιδευτικού περιεχομένου στις ανάγκες τους. Το περιεχόμενο παρέχεται με τη μορφή προσβάσιμου βίντεο, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επαναλάβουν τις θεματικές ενότητες όσο συχνά το επιθυμούν και να καταρτίσουν το δικό τους πλάνο εκμάθησης προσαρμόζοντας το ρυθμό μάθησης. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα διαθέτει μια ενότητα όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με βασικούς υποστηρικτές της κοινότητας.

Επί του παρόντος, η DigiAcademy συνιστά τη μοναδική προσβάσιμη πρόταση ψηφιακής εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί από την ίδια την κοινότητα και απευθύνεται σε αυτήν.

Οι άνθρωποι πίσω τη γνωστική αναπηρία

Η πλατφόρμα DigiAcademy πλαισιώνεται από μία ομάδα επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της γνωστικής αναπηρίας, ακαδημαϊκά ιδρύματα με τεχνογνωσία στην προσβασιμότητα, τις γνωστικές αναπηρίες, την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, τη δημόσια υγεία, τη λογοθεραπεία, τις παθήσεις του εγκεφάλου, καθώς και νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνολογικούς εταίρους, που όλοι μαζί συμπράττουν σε μία ευρωπαϊκή κοινοπραξία.

Κάθε εταίρος της ευρωπαϊκής αυτής κοινοπραξίας δημιουργεί μία εθνική ομάδα εργασίας, η οποία ενεργεί συμβουλευτικά και διατυπώνει προτάσεις προς την ερευνητική ομάδα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου, επανεξετάζοντας όλες τις στρατηγικές αποφάσεις της δράσης και το σχεδιασμό της πλατφόρμας.

Οι διδάσκοντες στην πλατφόρμα DigiAcademy είναι άτομα με γνωστική αναπηρία/αυτισμό που εκπαιδεύουν τους συναδέλφους τους με το ρυθμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας και στις λειτουργίες των βασικών τεχνολογιών για την υποστήριξη της ψηφιακής πρόσβασης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να είναι κύριοι της ψηφιακής ζωής της επιλογής τους.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Ως πανευρωπαϊκό διεπιστημονικό έργο, από την έναρξη της δράσης, η πλατφόρμα DigiAcademy παρέχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής της ως αναπόσπαστο μέρος του έργου. Οι χώρες που έχουν συμπράξει για τη δράση είναι η Κροατία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Σουηδία, οι οποίες δραστηριοποιούνται και σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της δράσης, με ομάδες εστίασης ώστε να επικυρώνουν και επεκτείνουν τα ευρήματα της έρευνας.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο προτεραιοποιήθηκε από κοινού από όλα τα μέλη της σύμπραξης μέσω συζητήσεων των εκάστοτε ομάδων εστίασης. Πρόσφατα, η επικεφαλής ερευνητική ομάδα που εδρεύει στο Trinity College του Δουβλίνου είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει νέες συνεργασίες με υπηρεσίες και άτομα με γνωστική αναπηρία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δείχνει τις δυνατότητες ευρείας παγκόσμιας εμβέλειας της αγγλικής έκδοσης της πλατφόρμας DigiAcademy.

Επιπλέον, μετά από μία ομιλία που πραγματοποιήθηκε για την DigiAcademy μέσω του Πανεπιστημίου του Αλικάντε στο σύνδεσμο Latin-EU της UNESCO, προέκυψε αυξημένο ενδιαφέρον και για την ισπανική έκδοση της εφαρμογής DigiAcademy.

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Κροατία
 • Γαλλία
 • Ιρλανδία
 • Ισπανία
 • Σουηδία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
26/06/2023T00:00:00
Λήξη
19/08/2030T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα