Λογότυπο

Ο στόχος της πορτογαλικής πρωτοβουλίας «Μηχανικοί για μια ημέρα» (Engenheiras Por Um Dia) είναι να προωθήσει τους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ταυτόχρονα να αποδομήσει την άποψη ότι τα μαθήματα αυτά είναι κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενοι τομείς. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού των κοριτσιών και των γυναικών που εισέρχονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η μείωση των ανισοτήτων.

Η πρωτοβουλία «Μηχανικοί για μια ημέρα» δρομολογήθηκε πιλοτικά το 2017 ως πρωτοβουλία του Υπουργείου Ιθαγένειας και Ισότητας της Πορτογαλικής Κυβέρνησης, με στόχο να αντιμετωπιστεί η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στις ΤΠΕ στην Πορτογαλία. Το πρόγραμμα συντονίζεται από την Επιτροπή για την Ιθαγένεια και την Ισότητα των Φύλων (Commission for Citizenship and Gender Equality, CIG) και την Πρωτοβουλία INCoDe.2030, σε συνεργασία με την Πορτογαλική Ένωση για την Πολυμορφία και την Ένταξη (APPDI), το Instituto Superior Técnico και το «Τάγμα» Μηχανικών και περιλαμβάνει ένα δίκτυο 86 συνεργαζόμενων οντοτήτων (11 εκ των οποίων δήμοι), 52 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 19 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κύριες δραστηριότητες

Η πρωτοβουλία «Μηχανικοί για μια ημέρα» προσφέρει διάφορες δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν τα σχολεία καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους στην Πορτογαλία. Σε αυτές περιλαμβάνονται εξατομικευμένες δράσεις στον τομέα της μηχανικής, επισκέψεις μελέτης σε τεχνολογικές εταιρείες και πανεπιστήμια που ειδικεύονται στις ΤΠΕ, επισκέψεις εμπειρογνωμόνων από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και πολλά εργαστήρια τεχνολογίας και μηχανικής.

Η δράση διάνυσε την 5η έκδοσή της κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 — 2022 και αριθμεί περισσότερους από 150 εταίρους από σχολεία, επιχειρήσεις, δήμους και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την έναρξη της δράσης, η πρωτοβουλία «Μηχανικοί για μια ημέρα» (Engenheiras Por Um Dia) έχει προσελκύσει περισσότερους από 12.000 μαθητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω εργαστηριακών δραστηριοτήτων και πρακτικής εξάσκησης, καθώς και δραστηριοτήτων καθοδήγησης και παιχνιδιού ρόλων.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Από την έναρξή της το 2017, η πρωτοβουλία «Μηχανικοί για μια ημέρα» έχει προσελκύσει 10.411 νέους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει διοργανώσει περισσότερες από 460 δραστηριότητες. Το 2021, 10 πιλοτικά σχολεία από όλη την Πορτογαλία κατάφεραν να διαθέτουν μηχανικούς ως πρότυπα και να διδαχθούν από αυτούς μέσω δραστηριοτήτων καθοδήγησης.

Η δράση έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και δεδομένου του μεγέθους και της επιτυχίας της, έχει συμπεριληφθεί σε βασικά στρατηγικά κείμενα της πορτογαλικής κυβέρνησης ως πρωτοβουλία που επηρεάζει τους δείκτες ψηφιακής ένταξης των γυναικών. Η πρωτοβουλία «Μηχανικοί για μια Ημέρα» ενσωματώνεται στην Εθνική Στρατηγική για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων — Πορτογαλία με μεγαλύτερη ισότητα και στο Σχέδιο Δράσης για την ψηφιακή μετάβαση της Πορτογαλίας, σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα INCoDe.2030 της Πορτογαλικής Πρωτοβουλίας Ψηφιακών Δεξιοτήτων και περιλαμβάνει ένα δίκτυο 86 συνεργαζόμενων οντοτήτων (11 εκ των οποίων δήμοι), 52 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 19 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία «Μηχανικοί για μια Ημέρα» έχει υψηλή βιωσιμότητα και  χρηματοδοτείται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας, το οποίο προβλέπει επενδύσεις για την αύξηση του αριθμού των γυναικών με ψηφιακές δεξιότητες και την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων στον τομέα των ΤΠΕ. Παρόμοια προγράμματα, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού  και έρχονται να συμπληρώνουν την πρωτοβουλία «Μηχανικοί για μια Ημέρα», περιλαμβάνουν το Πρόγραμμα Impulso Jovens STEAM, την επέκταση του δικτύου Ciência Viva na Escola Club Network, την ακαδημία Academia Portugal Digital, τη δράση Emprego + Digital 2025, και άλλα.

Αναδημοσίευση κειμένου: Engineers for a day (Engenheiras por 1 dia) – Portugal, Digital Skills & Jobs Platform, created by Sandra Martins

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
28/02/2017T23:00:00
Λήξη
28/02/2017T23:05:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Πορτογαλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Περιβαλλοντικές επιστήμες
 • Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
 • Τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ηλεκτρισμός και ενέργεια
 • Ηλεκτρονική και αυτοματισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα