Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων  προσφέρει το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα «Ψηφιακός Πολίτης». Πρόκειται για μία σειρά πέντε μαθημάτων που οδηγούν στην ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε οι πολίτες να μπορούν μέσω του Διαδικτύου να πραγματοποιούν τις απαραίτητες για την καθημερινότητά τους εργασίες.

Τα μαθήματα αναπτύσσονται με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων (European Digital Competence Framework). Περιλαμβάνουν τεστ αξιολόγησης και μία τελική εξέταση για τη λήψη βεβαίωσης παρακολούθησης.

Είναι διαθέσιμο εδώ και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη χρήση του Διαδικτύου, τα βασικά εργαλεία αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής, τις ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr και πολλά ακόμα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα τους.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνει είναι :

Πλοηγούμαι και αναζητώ πληροφορίες στον Παγκόσμιο Ιστό

Αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς να πλοηγούνται στον Παγκόσμιο Ιστό με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, καθώς και πώς να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα περιήγησης. Θα κατανοήσουν επίσης την πολυπλοκότητα του Παγκόσμιου Ιστού και θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αναζήτησης για να βρουν τις ακριβείς πληροφορίες που επιθυμούν.

Διαχειρίζομαι ψηφιακό περιεχόμενο

Αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τους τύπους αρχείων και τα μέσα αποθήκευσης, πώς να οργανώνουν τα αρχεία και να διαχειρίζονται τους φακέλους σε ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και με ποιον τρόπο μπορούν να διακινούν και να διαμοιράζονται.

Προστασία Προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητα

Επιδιώκει στο να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι για την αξία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητάς τους αλλά και για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που τα προστατεύει. Θα μάθουν επίσης ορισμένους τρόπους και συμβουλές σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν, ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητά τους

Δημιουργία της ψηφιακής μου ταυτότητας

Σκοπός του μαθήματος είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι πώς να διαχειρίζονται την ψηφιακή τους ταυτότητα στον Παγκόσμιο Ιστό, να κατανοήσουν τη σημασία της θετικής διαδικτυακής φήμης και το πώς αυτή δημιουργείται και να μάθουν με ποιους τρόπους μπορούν να την προστατεύσουν.

Λειτουργώ ως ψηφιακός πολίτης

Στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να λειτουργούν ως ψηφιακοί πολίτες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία με ασφάλεια και υπευθυνότητα, προστατεύοντας τα δικαιώματα και τις πληροφορίες τους καθώς και τα δικαιώματα και τις πληροφορίες όλων όσων συμμετέχουν στον ψηφιακό κόσμο. Θα μάθουν να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, θα γνωρίσουν τις κατηγορίες ανοιχτών δημόσιων δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, αλλά και πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, ώστε να συμμετέχουν σε διαδικασίες πολιτικής και διακυβέρνησης (ηλεκτρονική δημοκρατία).

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σειρά μαθημάτων
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 1 εβδομάδα
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Βεβαίωση φοίτησης
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Yes
Διαβάσετε περισσότερα