Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο να αναπτύξει και να συγκεντρώσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα. Είναι διαθέσιμη από τον Μάιο του 2021 με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για όλους όσους θέλουν να βελτιώσουν, ενισχύσουν και αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Για πρώτη φορά παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα επιλογής και δωρεάν παρακολούθησης κατάλληλων ανοιχτών προγραμμάτων κατάρτισης σε τεχνολογίες πληροφορικής κα επικοινωνίας, προκειμένου να αποκτήσουν βασικές αλλά και προχωρημένες ψηφιακές ικανότητες. Επίσης, επιταχύνει τον ψηφιακό εγγραμματισμό των πολιτών αμβλύνοντας τις εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Βελτιώνοντας το επίπεδο των ψηφιακών τους δεξιοτήτων τους, οι πολίτες μπορούν:

 • να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου,
 • να αξιοποιούν τις ΤΠΕ σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους και
 • να εμπλουτίζουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους προκειμένου να καταστούν πιο ελκυστικοί στην αγορά εργασίας.

Προσδοκώμενα οφέλη

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο πεδίο του ψηφιακού εγγραμματισμού, εμπλουτίζοντας συνεχώς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που διαθέτει προς τους πολίτες. Διαθέτει περισσότερα από 290 μαθήματα βασικού και προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.800 ώρες εκπαίδευσης. Επίσης, τα μαθήματα προσφέρονται από οργανισμούς με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό κύρος, όπως ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, γνωστές διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης. Διαχωρίζονται στις ακόλουθες έξι θεματικές κατηγορίες:

Επικοινωνία και συνεργασία: Σε αυτή την κατηγορία είναι διαθέσιμα μαθήματα για τους τομείς των εφαρμογών επικοινωνίας, της εργασίας από το σπίτι, των κινητών συσκευών και των κοινωνικών δικτύων.

Διαδίκτυο: Το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτής της κατηγορίας εμπίπτει, μεταξύ άλλων, στους τομείς της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ασφαλούς περιήγησης στο διαδίκτυο.

εργαλεία καθημερινής χρήσης: Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυτής της κατηγορίας σχετίζεται με τα πεδία της χρήσης του υπολογιστή και των εφαρμογών γραφείου.

ψηφιακή επιχειρηματικότητα: Τα μαθήματα αυτής της κατηγορίας απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους πάνω στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στο σύγχρονο επιχειρηματικό πλαίσιο.

επιστήμη των υπολογιστών: Ο επισκέπτης αυτής της κατηγορίας μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα για τις βάσεις δεδομένων, τις γλώσσες προγραμματισμού, την κυβερνοασφάλεια, τις ΤΠΕ και την εκπαίδευση, τα δίκτυα επικοινωνιών κ.α. 

τεχνολογίες αιχμής: Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυτής της κατηγορίας σχετίζεται με τα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης, του υπολογιστικού νέφους κ.α.

Τέλος η πλοήγηση του χρήστη στην πλατφόρμα είναι απλή και φιλική. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιμο προς όλους, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες εγγραφής και ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει το μάθημα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του και στο επίπεδο γνώσης του, να το παρακολουθήσει και να το ολοκληρώσει όποτε ο ίδιος επιθυμεί.

Μία επιπρόσθετη ωφέλεια που προσφέρει η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων είναι το εργαλείο αυτοαξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων που διαθέτει βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων, DigComp v2.1, το οποίο περιγράφει 21 ψηφιακές δεξιότητες οργανωμένες σε 5 κατηγορίες. Μετά την ολοκλήρωση του test και ανάλογα με τα αποτελέσματά του, ο χρήστης λαμβάνει προσωποποιημένη πληροφόρηση για τα διαθέσιμα μαθήματα της Ακαδημίας που μπορεί να παρακολουθήσει προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο των ψηφιακών του γνώσεων. Ιδιαίτερα για τους εξειδικευμένους χρήστες ή επαγγελματίες ΤΠΕ υπάρχει δυνατότητα επιλογής και παρακολούθησης σημαντικού αριθμού μαθημάτων. Διασφαλίζει την πρόσβαση των ευάλωτων  πληθυσμιακά ομάδων στην ψηφιακή γνώση επιτυγχάνοντας την  κοινωνική συνοχή και ομαλή μετάβαση στην Ψηφιακή εποχή.

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020- 2025 & Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό εγγραμματισμό με την ενίσχυση της κατάρτισης και τη βελτίωση στις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών απαντώνταςστις ανάγκες που διαμορφώνει το συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακά περιβάλλον.

Η λειτουργία της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων ως κεντρικού σημείου αναφοράς για το πεδίο των ψηφιακών ικανοτήτων περιγράφεται και στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025,  την εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πιο συγκεκριμένα περιγράφεται ως ένας από τους στόχους του Στρατηγικού Άξονα Παρέμβασης: «Ψηφιακές Ικανότητες & Δεξιότητες» με τις ακόλουθες επιδιώξεις:

 • να συγκεντρώσει σε ένα σημείο εισόδου προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από το σύνολο του πληθυσμού, σε βασικό, ενδιάμεσο αλλά και προχωρημένο επίπεδο.
 • να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο διαδικτυακά (μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης) όσο και διά ζώσης.
 • να διαθέσει προς τους καταρτιζόμενους έναν ενιαίο ομογενοποιημένο μηχανισμό πιστοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες σε εθνικό επίπεδο.
 • να διασφαλίσει την αξιοποίηση του Μηχανισμού αυτοδιάγνωσης αναγκών από τους πολίτες με σκοπό τον προσδιορισμό του ατομικού επιπέδου ψηφιακής δεξιότητας και τον καθορισμό εξατομικευμένου μαθησιακού μονοπατιού.
 • να αξιοποιεί διαρκώς τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και ευρέως χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά μοντέλα και πρότυπα.
 • να αποτελέσει μία πλατφόρμα συνεργασίας, δηλαδή έναν κεντρικό κόμβο συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης.

Αντλήθηκαν πληροφορίες και οπτικό υλικό από τον ιστότοπο της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Οργανισμός
Έναρξη
01/05/2021T00:00:00
Λήξη
31/12/2030T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα