Γνωστό σε όλους και ως DigComp, είναι ένα εργαλείο ταξινόμησης των ψηφιακών δεξιοτήτων και απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ακολούθως, συνδράμει στο να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να προσδιορίσουν τους μαθησιακούς τους στόχους και να εντοπίσουν τις ευκαιρίες κατάρτισης έτσι ώστε να επιτύχουν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Σύμφωνα με αυτό, οι βασικές ψηφιακές ικανότητες ομαδοποιούνται στους ακόλουθους πέντε (5) τομείς:

 • Βασική χρήση πληροφοριών και δεδομένων
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας και Συνεργασίας
 • Ικανότητες Δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου
 • Γνώσεις Ασφάλειας
 • Ικανότητες Επίλυσης προβλημάτων

Στόχος της επικαιροποιημένης εκδοχής του, DigComp 2.2 είναι οι πολίτες να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Παρέχει περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων και δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένου και των απαιτήσεων σε δεξιότητες που δημιουργεί χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), διαχείριση δεδομένων. Ακόμη, λαμβάνει υπόψιν τις νέες τάσεις που εμφανίστηκαν λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης και οδήγησαν σε νέες και αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με τις ψηφιακές ικανότητες των πολιτών και των εργαζομένων.

Τέλος, η επικαιροποίηση του DigComp συμβάλλει μεταξύ άλλων και στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ αναφορικά με την Ψηφιακή Δεκαετία, δηλαδή την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ολόκληρου του πληθυσμού — το 80 % των πολιτών της ΕΕ θα διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.

Αναδημοσίευση των κειμένων από το Digital Skills & jobs Platform:

The Digital Competence Framework (DigComp)

DigComp 2.2 update: The Digital Competence Framework for Citizens

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος δημοσίευσης
 • Γενικές πληροφορίες
Διαβάσετε περισσότερα