Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ ) υποστηρίζει τα κράτη και τις κυβερνήσεις τους στην προσπάθεια τους να διαμορφώνουν δημόσιες πολιτικές που προάγουν την ευημερία, την ισότητα, τις ευκαιρίες και την ευημερία για όλους. Στο πλαίσιο αυτό και κατανοώντας ότι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητής νοημοσύνη, η ρομποτική κ.α. αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και μαθαίνουν, τον Οκτώβριο 2022 δημοσίευσε την έκθεση «Δεξιότητες για την ψηφιακή μετάβαση: Αξιολόγηση των πρόσφατων τάσεων με χρήση μεγάλων δεδομένων».

Κύριος σκοπός της Έκθεσης είναι να παρουσιάσει  τις τελευταίες τάσεις  σε δεξιότητες που απαιτούνται στα ψηφιακά επαγγέλματα καθώς και να αναδείξει τους βέλτιστους τρόπους προσαρμογής των εργαζομένων στις απαιτήσεις αυτές. Λαμβάνοντας υπόψιν  τη διαρκή εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών και τη ψηφιοποίηση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας, σστιάζει στο ζήτημα της ψηφιακής μετάβασης των εργαζομένων μέσα από την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους και την εκπαίδευσή τους σε τεχνολογίες αιχμής.

Κύρια σημεία της Έκθεσης:

Αρχικά επισημαίνει τις προκλήσεις που αναδύονται στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα η τρέχουσα πανδημία και οι επιπτώσεις της, ενώ αναδεικνύει τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στην οικονομία. Στη συνέχεια, καταγράφει τα προφίλ δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων που διαμορφώνονται στα ψηφιακά επαγγέλματα, όπως  προγραμματιστές λογισμικού, μηχανικοί, επιστήμονες δεδομένων και μηχανικοί δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρει ότι υψηλή ζήτηση σε δεξιότητες σημειώνεται για  προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες όπως η γνώση της μηχανικής μάθησης, η επιστήμη δεδομένων και η οπτικοποίηση δεδομένων. Για την εξαγωγή των παραπάνω ευρημάτων η έρευνα επικεντρώθηκε στο  Βέλγιο, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σιγκαπούρη και την Ισπανία. Τέλος, η Έκθεση προτείνει το είδος επανεκπαίδευσης θα χρειαστεί ένας εργαζόμενος προκειμένου να μεταβεί σε επαγγέλματα  με θετικές πιθανές εξέλιξης στον ψηφιακό κόσμο.

Σε ποιους απευθύνεται η Έκθεση:

 • σε κυβερνήσεις ώστε να σχεδιάσουν στοχευμένες πολιτικές επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων
 • σε εργαζόμενους και άτομα που αναζητούν εργασία  προκειμένου να ενημερωθούν και  να επωφεληθούν από την ψηφιακή μετάβαση.

Η Έκθεση, η οποία διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Απασχόλησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ, είναι διαθέσιμη στην αγγλική και έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του ΟΟΣΑ στην κατηγορία «Απασχόληση».

© OECD

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
 • Αλβανία
 • Λευκορωσία
 • Βοσνία και Ερζεγοβίνη
 • Καναδάς
 • Ισλανδία
 • Ισραήλ
 • Ιαπωνία
 • Μαυροβούνιο
 • Μαρόκο
 • Νορβηγία
 • Σερβία
 • Ελβετία
 • Νότια Κορέα
 • Ρωσία
 • Τυνησία
 • Τουρκία
 • Ουκρανία
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 • ΗΠΑ
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Είδος δημοσίευσης
 • Έκθεση
Διαβάσετε περισσότερα