Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων (NADS Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων – Gov.gr (nationaldigitalacademy.gov.gr) είναι μια βασική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας, που λειτουργεί υπό την αιγίδα της GRNET Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας), και ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη παροχής υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου στους Έλληνες πολίτες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων:

  1. Σχεδιάζει και υλοποιεί εθνικές πρωτοβουλίες μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την ψηφιακή παιδεία, την ψηφιακή πολιτοποίηση, την αναβάθμιση και την επανακατάρτιση στον ψηφιακό τομέα, προωθώντας παράλληλα την κοινωνική ενσωμάτωση.
  2. Δημιουργεί Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) που συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πλαίσια για τις Ψηφιακές δεξιότητες.
  3. Φιλοξενεί MOOCs που παρέχονται από καταξιωμένους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης και της αγοράς.
  4. Συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα ψηφιοποίησης προκειμένου να παρέχει συμβουλευτική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και να συνεργάζεται στην παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου, τηρώντας τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια.

Η Εθνική Ψηφιακή Ακαδημία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες είναι μέλος του ελληνικού εθνικού συνασπισμού.

Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
Κατηγορία Οργανισμού
  • Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
Διαβάσετε περισσότερα