Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την παραπληροφόρηση, τον τρόπο λειτουργίας της, τον αντίκτυπό της και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για την καταπολέμησή της; Αυτό το δωρεάν μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DOMINOES  (ψηφιακό σύστημα πληροφοριών για τις ψηφιακές ικανότητες) αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτού του αυξανόμενου κοινωνικού ζητήματος και στην οικοδόμηση κοινωνικής και ψηφιακής ανθεκτικότητας στην παραπληροφόρηση.

Συνοπτική παρουσίαση του μαθήματος

Ο κύκλος μαθημάτων χωρίζεται σε 5 μέρη:

 • Το περιβάλλον πληροφοριών από την άποψη της ασφάλειας: τάσεις, απειλές, τρωτά σημεία και μελλοντικές προκλήσεις
 • Κατανόηση της τρέχουσας πρόκλησης της παραπληροφόρησης και της χειραγώγησης των πληροφοριών: μακροπεριβαλλοντικοί και ατομικοί επιβαρυντικοί παράγοντες
 • Μετριασμός της απειλής και οικοδόμηση ανθεκτικότητας στην παραπληροφόρηση
 • Προηγμένη εργαλειοθήκη ανάλυσης και απόκρισης
 • Ασκήσεις προσομοίωσης, σοβαρή και μαζική αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Ο κύκλος μαθημάτων είναι αυτορυθμιζόμενος και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως και 5 ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια 5 εβδομάδων. Είναι δωρεάν, αλλά οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για την απόκτηση αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το μάθημα;

Καθώς οι στρατηγικές για τη διάδοση της παραπληροφόρησης γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και δύσκολο να εντοπιστούν, είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους πολίτες να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να καταπολεμούν τη διάδοση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Ο κύκλος μαθημάτων θα χρησιμοποιήσει περιπτωσιολογικές μελέτες και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για να  καταδείξει το πρόβλημα και να επισημάνει τις τρέχουσες προκλήσεις όσον αφορά στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Ακολουθώντας αυτό το μάθημα, θα:

 • Αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη προοπτική για το περιβάλλον πληροφόρησης από τη πλευρά της ασφάλειας του κράτους και των πολιτών
 • Αναγνωρίσετε νέες απειλές που συνδέονται με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών
 • Αναπτύξετε την ικανότητα αναγνώρισης της παραπληροφόρησης και αποφυγής της διάδοσης παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο
 • Αξιολογήσετε τον αντίκτυπο των ψευδών ειδήσεων στην κοινωνία και τις δημοκρατικές διαδικασίες
 • Κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο
 • Ενισχύσετε την ικανότητα καταπολέμησης της παραπληροφόρησης με την παροχή γενικής καθοδήγησης σχετικά με τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αντεπιχειρημάτων και θετικών αφηγημάτων
 • Κατανοήσετε το γεγονός ότι η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης αποτελεί κοινή ευθύνη των πολιτών

Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου  DOMINOES σε συνεργασία μεταξύ: της Εθνικής Ακαδημίας Πληροφοριών «Mihai Viteazul» (MVNIA) στη Ρουμανία, την ερευνητική ομάδα Ciberimaginario του Πανεπιστημίου Rey Juan Carlos στην Ισπανία, του Πανεπιστημίου της Μάλτας L-Università ta’ και του νέου Στρατηγικού Κέντρου στη Ρουμανία.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει;

Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές ή εκπαιδευτικούς στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών της ασφάλειας που ενδιαφέρονται για το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, αλλά μπορεί να το παρακολουθήσει κα  οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα, καθώς δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις.

Αναδημοσίευση κειμένου  Digital Resilience against Disinformation (DOMINOES MOOC)  Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Προσωπική μελέτη
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 3 μήνες
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ - massive open online course MOOC)
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Διαβάσετε περισσότερα