Στην Ευρώπη, ο τομέας των ΜμΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) αντιμετωπίζει σημαντικό κενό γνώσεων σχετικά με τις τάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού — ιδίως όσον αφορά στις πολιτικές για τα δεδομένα και τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων. Η διαλειτουργικότητα των δεδομένων (η λειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών) αποτελεί οριζόντιο ζήτημα και βασικό πεδίο ικανοτήτων του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».

Αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση των ΜμΕ της Ευρώπης

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα κενά, το έργο DIS4SME (Δεξιότητες διαλειτουργικότητας δεδομένων για τις ΜμΕ) εργάζεται για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες, τα διευθυντικά στελέχη και τους εργαζομένους των ΜμΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαλειτουργικότητα των δεδομένων βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, θα παραγάγει βραχυπρόθεσμα μαθήματα κατάρτισης σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων. Τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης θα εφαρμόζονται σε πραγματικές καταστάσεις και θα ανταποκρίνονται σε κενά και ανάγκες των ΜμΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το DIS4SME ξεκίνησε πρόσφατα μια σύντομη έρευνα για τον εντοπισμό αυτών των αναγκών.

Μαθήματα διαλειτουργικότητας δεδομένων

Για να βοηθηθούν οι ΜμΕ να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, μια κοινοπραξία εταίρων του έργου αναπτύσσει μαθήματα που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές ΜμΕ σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων τοποθεσίας (location data). Το σχέδιο θα αναπτύξει τρία είδη μαθημάτων που θα παραδίδονται τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά:

 • Βραχυπρόθεσμα μαθήματα, προσαρμοσμένα στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων ΜμΕ,
 • Μαθήματα βραχείας διάρκειας, προσαρμοσμένα και στους εργαζόμενους ΜμΕ και στα άτομα που αναζητούν εργασία,
 • Εντατικά σεμινάρια και εργαστήρια για τη συζήτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών υποθέσεων

Το εκπαιδευτικό υλικό του DIS4SME θα είναι διαθέσιμο για δωρεάν μεταφόρτωση και θα είναι αυτορυθμιζόμενο. Τα μαθήματα διαλειτουργικότητας δεδομένων και το εκπαιδευτικό υλικό θα ακολουθήσουν σύντομα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο για να ενημερώνεστε σχετικά με τις εξελίξεις! 

Αναδημοσίευση κειμένου DIS4SME training courses for SMEsDigital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως ένα έτος
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σειρά μαθημάτων
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Διαβάσετε περισσότερα