Η εισαγωγή ανοικτών δεδομένων είναι ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιμόρφωσης που εκπονείται από το data.europa.eu, το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν  την ουσία και τα πλεονεκτήματα των ανοικτών δεδομένων. Μέσω μιας σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων, πληροφοριακού υλικού και πρακτικών εργαλείων, οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι ανακάλυψης, διερευνώντας το απεριόριστο δυναμικό δημιουργικότητας και καινοτομίας που διαθέτουν τα ανοικτά δεδομένα.

Περιγραφή του μαθήματος

Προσαρμοσμένο στους αρχάριους, το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε πανεπιστήμια, δημόσιους υπαλλήλους, δημοσιογράφους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Περιλαμβάνοντας πέντε διακριτά μαθήματα, καθένα από τα οποία εμπλουτίζεται με ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, υλικό ανάγνωσης και διαφωτιστικά βίντεο, οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με τους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

Πέντε μαθήματα

 • Τι είναι τα ανοικτά δεδομένα;  Θα μπορέσετε να εμβαθύνεται στον κόσμο των ανοικτών δεδομένων· θα αποκτήσετε μια αξιόπιστη κατανόηση της σημασίας των ανοικτών δεδομένων και του κεντρικού ρόλου τους στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού από τις γνώσεις των εμπειρογνωμόνων και την παρουσίαση θεμελιωδών γνώσεων.
 • Ποια είναι η αξία των ανοικτών δεδομένων; ανακαλύψτε την κρυμμένη  αξία των ανοικτών δεδομένων, μάθετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ως καταλύτης για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, τη προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ευημερία.
 • Υποστήριξη των ανοικτών δεδομένων: αποδεχθείτε την πρόκληση της προώθησης ανοικτών δεδομένων εντός του οργανισμού σας, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.
 • Τα ανοικτά δεδομένα ως καταλύτης καινοτομίας: γίνεται εσείς οι ίδιοι ο παράγοντας αλλαγής μέσω της βαθιάς κατανόησης του τρόπου με τον οποίο τα ανοικτά δεδομένα τροφοδοτούν τον μετασχηματισμό· από τις συνεδρίες ηλεκτρονικής μάθησης έως τη συμμετοχή διαδικτυακών σεμιναρίων, την απόκτηση γνώσεων για την καλλιέργεια μιας ανοικτής φιλοσοφίας φιλικής προς τα δεδομένα, την πλοήγηση στη διαχείριση των αλλαγών και την υπέρβαση των βασικών εμποδίων στη συνεργασία με ανοικτά δεδομένα.
 • Αποδέσμευση από τα οφέλη των ανοικτών δεδομένων με data.europa.eu: πλοηγηθείτε από τις βασικές αρχές των ανοικτών δεδομένων στις εγγενείς τεχνικές, νομικές και πρακτικές πτυχές με αυτό το διαφωτιστικό μάθημα. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή θα σας εμπνεύσουν καθώς μαθαίνετε για το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει η επίσημη ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων data.europa.eu.

Μαθησιακά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες:

 • Να διαθέτουν άρτια κατανόηση των ανοικτών δεδομένων και των δυνατοτήτων τους να μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες.
 • Να είναι εξοπλισμένοι για να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο εκτίμησης επιπτώσεων για πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων.
 • Να έχουν την ικανότητα επιλογής κατάλληλων μετρήσεων και δεικτών για τη μέτρηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων.
 • Να διαθέτουν επάρκεια στη χρήση εργαλείων ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων για τη μέτρηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων.
 • Να  είναι σε θέση να αναλύσουν περιπτωσιολογικές μελέτες επιτυχημένων πρωτοβουλιών ανοικτών δεδομένων και να μπορούν να  προσδιορίσουν  βέλτιστες πρακτικές προς εφαρμογή.

Aναδημοσίευση κειμένου, Introducing Open Data, Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

 

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 1 εβδομάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σειρά μαθημάτων
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα