Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων προσφέρεται από τη Σχολή Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Στόχος των επιστημόνων δεδομένων είναι να κατανοήσουν μεγάλους όγκους διαφορετικών μορφών δεδομένων του πραγματικού κόσμου που μπορεί να προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με μια διεπιστημονική προσέγγιση όσον αφορά στη διαχείριση, οπτικοποίηση και επεξεργασία μεγάλων δεδομένων καθώς και τις σχετικές υπολογιστικές τεχνικές και τεχνολογίες και απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα.
Η Επιστήμη Δεδομένων πλέον περιλαμβάνει μια ποικιλία επιστημονικών πεδίων. Ουσιαστικά, είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει μια πληθώρα διαφορετικών κλάδων, μερικοί από τους πιο σημαντικούς είναι οι ακόλουθοι:

• Τεχνητή Νοημοσύνη & Μηχανική Μάθηση
• Στατιστική & Μαθηματικά
• Βάση δεδομένων και τεχνολογία Big Data
• Ανάπτυξη Λογισμικού & Αλγόριθμος

Η διάρκεια του προγράμματος πλήρους φοίτησης για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τους φοιτητές που το επιθυμούν, υπάρχει επίσης η δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με μερική φοίτηση. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του μεταπτυχιακού θα είναι πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για το MSc στην Επιστήμη Δεδομένων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, είναι κυρίως απόφοιτοι με πτυχίο STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ή κάτοχοι πτυχίου Οικονομικών Επιστημών, με υπόβαθρο στη στατιστική και καλή γνώση των θεμελιωδών εννοιών των βάσεων δεδομένων και προγραμματισμού.
Τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Το ακαδημαϊκό προσωπικό προέρχεται από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται δεκτές μετά από παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 ή έως ότου συμπληρωθούν οι θέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/datascienc


Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Θετικές επιστήμες, μαθηματικά και στατιστική (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Οικονομικές επιστήμες
 • Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εργαστήριο/ προσομοίωση /πρακτική
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2022
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No