Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο (IHU) ιδρύθηκε αρχικά με το Νόμο (αρ. 3391/2005) και είχε έδρα τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Το IHU ήταν το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδας όπου τα προγράμματα διδάσκονταν αποκλειστικά στα αγγλικά περιελάμβαναν τρία (3) Σχολεία που πρόσφεραν είκοσι τέσσερα (24) μεταπτυχιακά προγράμματα.

Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο επανιδρύθηκε με Νόμο (Αρ. 4610/2019), εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει εννέα (9) Σχολές και τριάντα τρία (33) Τμήματα και εδρεύει σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Δράμα, Κατερίνη, Κιλκίς, Διδυμότειχο. Οι δύο Σχολές (Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών και Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας) του ανήκουν στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών (UCIPS) του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου προσφέροντας προγράμματα που διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών (UCIPS), που αναπτύχθηκε για τη διευκόλυνση των σύγχρονων μεθόδων μάθησης, βρίσκεται σε μια πανεπιστημιούπολη 16.000μ² έξω από τη Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα με αδιάκοπη ιστορία 2.300 ετών. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, όπως εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, εργαστήρια πληροφορικής, Εργαστήριο Ψηφιακής Κατασκευής και Χαρακτηρισμού Υλικών, Εργαστήριο Μοριακής Οικολογίας/Μοριακής Βιολογίας, καθώς και η αποθήκη των ευρημάτων της αρχαιολογικής ανασκαφής του Πανεπιστημίου στο Νέο Ρύσιο, δημιουργήστε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ανώτερη μάθηση και έρευνα για τους μαθητές μας.

Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
ΟΧΙ
Κατηγορία Οργανισμού
 • Επίσημος πάροχος εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
 • Επιστήμη περιβάλλοντος (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Επιστήμες υγείας (λοιπές κατηγορίες)