Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα την Αθήνα. Βρίσκεται στην περιοχή της Καλλιθέας και ιδρύθηκε το 1990 μετά την κατάργηση της Χαροκοπείου Σχολής Οικιακής Οικονομίας, η οποία λειτουργούσε από το 1929. Σήμερα ο χαρακτήρας του πανεπιστημίου έχει διευρυνθεί σημαντικά με επέκταση και σε άλλα επιστημονικά αντικείμενα. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο εστίασε από την αρχή στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου, συνδυάζοντας επιστήμες που σχετίζονται με την υγεία, την τεχνολογία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κυρίαρχο στοίχημα ήταν και παραμένει η υποστήριξη ενός Πανεπιστημίου φοιτητοκεντρικού που λειτουργεί σε μικρή κλίμακα, με σεβασμό στο άτομο και το ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Σήμερα το πανεπιστήμιο αποτελείται από τρεις Σχολές:

•              Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών      

•              Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής      

•              Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας

Το Πανεπιστήμιο διακρίνεται και για την ποιότητα στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Είναι το πρώτο που ολοκλήρωσε τη διαδικασία πιστοποίησης όλων των μονάδων του το 2018 με πλήρη συμμόρφωση. Συμμετέχει σε λίστες κατάταξης από διεθνείς φορείς σε υψηλή θέση σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνώς. Με διεθνοποιημένο προσανατολισμό, επιδεικνύει εξαιρετικές διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες και αποτύπωμα, ενώ υποστηρίζει πετυχημένα κοινά προγράμματα σπουδών με άλλα Πανεπιστήμια, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
ΟΧΙ
Κατηγορία Οργανισμού
  • Επίσημος πάροχος εκπαίδευσης και κατάρτισης
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν υπηρεσίες
  • Επιστήμη περιβάλλοντος (λοιπές υποκατηγορίες)
  • Οικονομικές επιστήμες
  • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)