Το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κυβερνοασφάλεια προσφέρεται από τη Σχολή Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας καθώς και στην εστίαση σε τεχνολογίες και πρακτικές που απαιτούνται για τον εντοπισμό και την πρόληψη απειλών κατά των συστημάτων πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Όλοι οι σύγχρονοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν κινδύνους ασφάλειας που απειλούν τα πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας κατάρτισης και επίσημης εκπαίδευσης στην ανάλυση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα προσφέρει προηγμένες γνώσεις για την προστασία των οργανισμών από κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Έχει επίσης σχεδιαστεί για να παρέχει σύγχρονες τεχνικές, στρατηγικές και τακτικές διερεύνησης του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο που επιτρέπουν στους μαθητές να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες τάσεις στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Αυτό το πρόγραμμα ενισχύει τις γνώσεις και αναπτύσσει πρακτικές δεξιότητες στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο, ενώ προσφέρει σε βάθος μελέτη, ανάπτυξη κριτικών, αναλυτικών και τεχνικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν τις αρχές, τις πρακτικές και τις τεχνικές της διερεύνησης του Κυβερνοεγκλήματος.

Οι κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται στις διδασκόμενες ενότητες:

 • Ψηφιακή Εγκληματολογία
 • Ανίχνευση εισβολής και ασφάλεια δικτύου
 • Έλεγχος Ασφάλειας & Συμμόρφωσης

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για πτυχιούχους Πανεπιστημίων Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αλλά και Φυσικών Επιστημών, Οικονομικών και Επιχειρηματικών τμημάτων, με υπόβαθρο στις ΤΠΕ και ισχυρό κίνητρο  να ακολουθήσουν καριέρα στην Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται αποκλειστικά στα αγγλικά.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό προέρχεται από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επιπλέον, είναι δυνατή η παρακολούθηση του προγράμματος συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την παραδοσιακή διδασκαλία δια ζώσης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/cybersecurity

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
 • Με βάση την εργασία
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2025
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No