Το E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.),παρουσιάζει ένα καινούργιο πρόγραμμα για την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει μια διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την ανάγκη χρήσης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στο εργασιακό περιβάλλον, θα αντιληφθούν έννοιες που συνδέονται με την ψηφιακότητα, θα χαρτογραφήσουν την ψηφιακή ηθική και τα δικαιώματά τους. Θα αποκτήσουν οικειότητα με τον προγραμματισμό και τη χρήση λογισμικού, ενώ θα εξοικειωθούν με τα ψηφιακά συστήματα και ειδικότερα με έννοιες που αφορούν τον ψηφιακό γραμματισμό, τα έξυπνα συστήματα (smart systems) και την κυβερνοασφάλεια. Επίσης, θα διευρύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την επιλογή, τον έλεγχο και τη λειτουργία εξοπλισμού σε σχέση με τον εκάστοτε τομέα της ειδικότητάς τους. Τέλος, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων ως προς την πράσινη μηχανική, τις επιστημονικές δεξιότητες και τις δεξιότητες περιβαλλοντικής ηθικής και χρήσης συστημάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Μάθημα 1Οικειότητα Χρήσης Ψηφιακών Τεχνολογιών και Δικαιώματα

 • Ψηφιακή Μάθηση
 • Ψηφιακός Αλφαβητισμός
 • Ψηφιακή Συνεργασία
 • Δεξιότητες Online Eργαζόμενου
 • Δεξιότητες Απασχόλησης σε Περιβάλλον με Χρήση Ηλ. Πλατφόρμας
 • Ηθική Χρήση του Διαδικτύου
 • Ανάπτυξη Ψηφιακής Ενσυναίσθησης για Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Ιδιωτικότητα και Διαδίκτυο

Μάθημα 2-Χρήση και Ανάπτυξη Λογισμικού

 • Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού
 • Υπολογιστική και Αλγοριθμική Σκέψη
 • Εισαγωγή στο Computational Thinking και Αλγορίθμους
 • Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική
 • Testing
 • Εντοπισμός Προβλήματος

Μάθημα 3-Κατανόηση Ψηφιακών Συστημάτων

 • Data Literacy
 • Μετάδοση Τεχνικής και Εξειδικευμένης Γνώσης σε μη Ειδικούς
 • Smart Systems
 • Αλφαβητισμός στην Κυβερνοασφάλεια

Μάθημα 4-Έλεγχος Εξοπλισμού

 • Βασικές Τεχνικές Δεξιότητες στον Τομέα της Ειδικότητάς μου
 • Επιλογή Εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση
 • Συντήρηση Εξοπλισμού
 • Λειτουργία και Έλεγχος
 • Καταγραφή Λειτουργιών
 • Επιθεώρηση Προϊόντων
 • Αξιολόγηση Συστημάτων
 • Έλεγχος-Δοκιμή
 • Επισκευή
 • Επιστημονικές Δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στην Παροχή Υπηρεσιών

Μάθημα 5-Πράσινες Δεξιότητες

 • Πράσινη Μηχανική και Δεξιότητες Τεχνολογίας
 • Επιστημονικές Δεξιότητες
 • Αρχιτεκτονικές και Σχεδιαστικές Δεξιότητες
 • Agriculture Skills
 • Δεξιότητες Περιβαλλοντικής Ηθικής
 • Δεξιότητες στη Χρήση Συστημάτων

 Η διάρκεια των μαθημάτων ορίζεται στους τρείς (3) μήνες (180 ώρες). Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 25/9/2023  ενώ  μπορείτε να υποβάλλεται αιτήσεις μέχρι τις  17/9/2023.

Στο τέλος του προγράμματος απονέμεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης για τους εκπαιδευόμενους.

Να σημειωθεί ότι το  E-Learning του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του νέου εκπαιδευτικού κύκλου ανακοινώνει  και την δωρεάν διάθεση  σε ορισμένα  προγράμματα σε όσους εγγραφούν σε κάποιο e-learning πρόγραμμα του τρέχοντος κύκλου.

Για  περισσότερες πληροφορίες  και για  να μάθετε το κόστος  του προγράμματος με πολλές δυνατότητες επιλογής και early entry, επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://elearningekpa.gr/courses/psifiakes-kai-prasines-deksiotites#course-introduction

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 3 μήνες
Attending fee
Paid
Certificate/credential fee
Free
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2023
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα