Η Ακαδημία Διαλειτουργικής Ευρώπης (IOPEU Academy) είναι μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος στόχος της είναι να ενισχύσει τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες των δημόσιων διοικήσεων στον τομέα της διαλειτουργικότητας. Προσφέρει αυτορυθμισμένα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs). Αυτά τα μαθήματα είναι διαθέσιμα σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη διαλειτουργικότητα, αλλά απευθύνονται ειδικά σε δημόσιους υπαλλήλους που ασχολούνται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προκειμένου να υποστηρίξουν την πολιτική, την παροχή υπηρεσιών και την αξιολόγηση επιπτώσεων.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία πλατφόρμα όπου τα διαθέσιμα μαθήματα είναι δωρεάν και όσοι τα ολοκληρώσουν με επιτυχία αποκτούν πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι έτοιμα για επαγγελματική χρήση.

Αποστολή και εστίαση

Αποστολή της Ακαδημίας Διαλειτουργικής Ευρώπης είναι να παρέχει κατάρτιση, ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη διαλειτουργικότητα σε όσους είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και τη διαχείριση λύσεων διαλειτουργικότητας στον δημόσιο τομέα. Προσφέροντας τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά μαθήματα, εποχιακά σχολεία και έναν πλούτο μαθησιακού υλικού, η Ακαδημία είναι αφιερωμένη στην ανταλλαγή γνώσεων και στη δημιουργία μιας κοινής κατανόησης της διαλειτουργικότητας.

Μαθήματα και Μορφές Εκπαίδευσης 

Περιέχει 22 μαθήματα, τα οποία θα ενημερώνονται συνεχώς και στοχεύει να παρέχει από βασική εώς προηγμένη κατάρτιση, σχεδιασμένη για να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις νομικές, σημασιολογικές, οργανωτικές και τεχνικές πτυχές της διαλειτουργικότητας. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μαθημάτων, διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) και προσωπικών εργαστηρίων. Τα διαδραστικά μαθήματα δημιουργούνται με σκοπό να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να μάθουν πώς να μετασχηματίζουν ψηφιακά τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις.

Σενάρια και υποστήριξη της πραγματικής ζωής 

Τα μαθήματα περιέχουν σενάρια πραγματικής ζωής και μελέτες περίπτωσης, καθώς και κουίζ για να διαλέξει ο καθένας αυτά που τον βοηθούν να εφαρμόσει τις θεωρητικές του γνώσεις στην πράξη. Και αν υπάρξει ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη, η κοινότητα είναι ανοιχτή και έτοιμη να βοηθήσει στην ανταλλαγή γνώσεων και στη συμμετοχή σε συζητήσεις σχετικά με τις τελευταίες τάσεις, ανάγκες και κενά στον τομέα.

Κατάλληλο για όλους

Είτε είστε δημόσιος υπάλληλος, νέος επαγγελματίας, φοιτητής ή υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα, η Ακαδημία Διαλειτουργικής Ευρώπης είναι ιδανική για να ενισχύσει τις γνώσεις σας στον τομέα της διαλειτουργικότητας. Το καλύτερο από όλα…είναι ότι είναι εντελώς δωρεάν!

Πάνω από 2.000 άτομα έχουν ήδη εγγραφεί! Οι επιτυχόντες λαμβάνουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να δημοσιευθεί στο LinkedIn ή να προστεθεί στο βιογραφικό τους σημείωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την εγγραφή και συμμετοχή σας στα διαδικτυακά, πιστοποιημένα μαθήματα της Ακαδημίας Διαλειτουργικής Ευρώπης, πατήστε εδώ.

Παρακολουθήστε το σύντομο βίντεο μας για να πάρετε μια ευρύτερη προοπτική της Ακαδημίας, ή να ξεκινήσετε αμέσως!

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ - massive open online course MOOC)
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 3 μήνες
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Δωρεάν
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2023
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Γενικό
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι
Διαβάσετε περισσότερα