Στο πλαίσιο της δράσης του Ευρωπαϊκού  Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας “EIT Digital Summer School”, παρέχεται το πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων με τίτλο: «Μέθοδοι και εργαλεία για ένα πιο ανθεκτικό διαδίκτυο των πραγμάτων στον βιομηχανικό κλάδο (Methods and Tools for Resilient Industrial IoT)».

Όσοι το παρακολουθήσουν θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν στους τρόπους αντιμετώπισης θεμάτων και ζητημάτων για τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων που προκύπτουν κατά την παραγωγή με σκοπό την ανάδειξη ενός πιο ανθεκτικού διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) στον βιομηχανικό κλάδο.

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους καταρτιζόμενους να αποτελέσουν φορείς καινοτομίας στον τομέα του αυτοματισμού ως μηχανικοί και προγραμματιστές σε νεοφυείς ή μεγαλύτερες εταιρείες.

Γιατί χρειαζόμαστε ένα πιο ανθεκτικό διαδίκτυο στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής;

Η διαρκής αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής στις εργοστασιακές μονάδες καθώς και η διακίνηση των εμπορευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων με αποτέλεσμα η διαχείρισή τους να καθίσταται πολύπλοκη. Ακόμα και να αναλυθούν τα συλλεγόμενα δεδομένα με διάφορα μέσα, αυτή η αυξημένη πολυπλοκότητα μπορεί επιφέρει αλλαγές σε τεχνικές υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό μίας εταιρίας.

Αν και λόγω της αυτοματοποίησης, συμμετέχουν ολοένα και λιγότεροι εργαζόμενοι  στην παραγωγική διαδικασία, η ευθύνη για την παρακολούθηση και διαχείριση σφαλμάτων στα συστήματα παραγωγής παραμένει στον ανθρώπινο παράγοντα. Ως εκ τούτου, απαιτούνται ειδικοί που θα μπορούν διαχειριστούν αποτελεσματικά τα δεδομένα που προκύπτουν.

Περιγραφή της δομής του προγράμματος

Κατά την πρώτη εβδομάδα του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι αρχικά θα εξοικειωθούν με τις αντίστοιχες έννοιες, τις μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, τα εργαλεία όπως το Systems modeling language (SysML), το Business Process Model and Notation (BPMN). Επίσης, θα ενημερωθούν για τα βασικά στοιχεία ανάλυσης της αγοράς και του επιχειρηματικού οικοσυστήματος καθώς και για τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση της καινοτομίας σε επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία βασίζονται Τεχνολογίες Πληροφορικής (ΤΠ). Η πρώτη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με τη μελέτη περιπτώσεων και παραδειγμάτων του κλάδου.

Η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος επικεντρώνεται στην εκπόνηση ομαδικής εργασίας προκειμένου οι συμμετέχοντες  να εφαρμόσουν τις θεωρίες που έμαθαν τις προηγούμενες μέρες. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν και θα αξιολογήσουν επιχειρηματικά μοντέλα με βάση πραγματικά παραδείγματα από βιομηχανίες ενώ θα παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και να αξιοποιήσουν το επιχειρηματικό τους δυναμικό. Εστιάζει στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ενώ δεν απαιτείται τεχνικό υπόβαθρο ή γνώσεις προγραμματισμού για να συμμετάσχει κάποιος σε αυτό.

Λεπτομέρειες

Θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο της Γερμανίας στο Campus Garching και στο τεχνικό κέντρο του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου από τις 24 Ιούλιου έως τις 4 Αύγουστου 2023.

Πληροφορίες για τη δράση EIT Digital Summer School

Το ΕΙΤ διοργανώνει θερινά προγράμματα για φοιτητές προπτυχιακού / μεταπτυχιακού επιπέδου και νέους επαγγελματίες παρέχοντας τους τη δυνατότητα να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον τομέα της καινοτομίας σε νεοφυείς ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες αλλά και να μάθουν πώς να μετατρέπουν την τεχνολογία σε επιχείρηση ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους startup επιχείρηση. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα αυτό λήγει την 1η Ιούνιου 2023.

Αναδημοσίευση κειμένου: Methods and Tools for Resilient Industrial IoT – EIT Digital Summer SchoolDigital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Χώρα
 • Γερμανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Επιχειρηματικότητα, διοίκηση και δίκαιο (λοιπές υποκατηγορίες εκτός λίστας)
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σύντομο πρόγραμμα μάθησης
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα