Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΑΤΜ-ΜΓ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ) και Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών (ΜΜΜ), διοργανώνουν ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, το  οποίο θα διεξαχθεί αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Αντικείμενο

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εμβάθυνση των σπουδαστών στο δυναμικό και διεπιστημονικό πεδίο της Γεωπληροφορικής, καθώς και στη χωρική ανάλυση, σχεδιασμό, και ανάπτυξη διαφόρων γεωχωρικών εφαρμογών με τη χρήση μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής, ιδίως στον τομέα της Πληροφορική.

Επίσης, επικεντρώνεται στις τεράστιες δυνατότητες των γεωχωρικών δεδομένων, φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, γεωαναφέρονται, ερμηνεύονται, χαρτογραφούνται, διαχειρίζονται και κατανοούνται πληροφορίες για το φυσικό, τεχνικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Διάρθρωση προγράμματος

Διαρκεί κατ’ ελάχιστον τρία (3) εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 διδακτικές μονάδες/ECTS, με έναρξη τον Οκτώβριο εκάστου έτους.  Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ (δηλαδή χωρίς την παρακολούθηση προαπαιτούμενων μαθημάτων, στην περίπτωση που αυτά απαιτούνται).

Περιλαμβάνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων κορμού και ειδίκευσης, καθώς και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γεωπληροφορική (Master of Science in Geoinformatics).

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

 • Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί – Μηχανικοί Γεωπληροφορικής
 • Απόφοιτοι Σχολών/Τμημάτων άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας.
 • Απόφοιτοι λοιπών ΑΕΙ της χώρας, θετικής/τεχνολογικής κυρίως κατεύθυνσης.
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ εξωτερικού αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, με σπουδές θετικής/ τεχνολογικής κυρίως κατεύθυνσης.
 • Τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα και βασικά στοιχεία Πληροφορικής, ενώ θα συνεκτιμηθεί η γνώση γλώσσας Προγραμματισμού (π.χ. εκ των Python, R, JavaScript, Java, C/C++, C#, …), ή γνώση ενός λογισμικού GIS, ή ενός υπολογιστικού / προγραμματιστικού εργαλείου, όπως MATLAB. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απαιτεί πλήρη παρακολούθηση και απασχόληση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δηλ. σε εργάσιμες μέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά το κόστος φοίτησης και την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από:

 • τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ “Γεωπληροφορική”, κα. Ε. Παλιάτσου, τηλ. 2107722724,
 • τη Γραμματεία της Σχολής ΑΤΜ-ΜΓ, κα. Α. Δοντά, τηλ. 2107722781,
 • στο email: epal@survey.ntua.gr, και
 • http://geoinformatics.ntua.gr

© Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Μηχανική και μεταλλουργία
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2023
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα