Η μέτρηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης από την ακαδημία data.europa, το οποίο σας βοηθά να μάθετε πώς να αξιολογήσετε την επιτυχία των πρωτοβουλιών ανοικτών δεδομένων και να μετρήσετε τον αντίκτυπό τους στην καινοτομία και την ανάπτυξη. Το παρόν μάθημα καλύπτει πλαίσια εκτίμησης επιπτώσεων, επιλογή κατάλληλων μετρήσεων και δεικτών, ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων, καθώς και περιπτωσιολογικές μελέτες επιτυχημένων πρωτοβουλιών ανοικτών δεδομένων στην Ευρώπη.

Περιγραφή κύκλου μαθημάτων

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για αρχάριους και είναι ιδανικό για την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους παρόχους δεδομένων και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιθυμούν να έχουν αντίκτυπο με ανοικτά δεδομένα. Αποτελείται από πέντε μαθήματα που περιλαμβάνουν διαδικτυακά σεμινάρια, ανάγνωση υλικού και βίντεο και θα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

Πέντε μαθήματα

 • Επίτευξη αντικτύπου με πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων: ανακαλύψτε γιατί ο αντίκτυπος των ανοικτών δεδομένων είναι τόσο σημαντικός και πώς μπορεί να επιτευχθεί αντίκτυπος μέσω έργων ή πρωτοβουλιών ανοικτών δεδομένων.
 • Μέτρηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων στην Ευρώπη: μάθετε για τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων στην Ευρώπη και αξιολογήστε τις διαφορετικές προσεγγίσεις μέτρησης μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
 • Βέλτιστες πρακτικές ανοικτών δεδομένων και περιπτώσεις χρήσης παρακολούθησης: διερεύνηση του αντικτύπου της επαναχρησιμοποίησης ανοικτών δεδομένων στην κυβέρνηση, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων και παραδειγμάτων ευρωπαϊκών ανοικτών δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών.
 • Κατανόηση της ζήτησης δημόσιων δεδομένων στον δημόσιο τομέα: κατανόηση της αξίας των ανοικτών δεδομένων στον δημόσιο τομέα και του τρόπου με τον οποίο οι δημόσιες διοικήσεις μετρούν τη ζήτηση για περαιτέρω χρήση δεδομένων.
 • Ιστορίες από το παρατηρητήριο περιπτώσεων χρήσης: ανακαλύψτε τρόπους παρακολούθησης και αξιολόγησης του αντικτύπου της επαναχρησιμοποίησης ανοικτών δεδομένων μέσω της έρευνάς μας για τις περιπτώσεις χρήσης και μάθετε σχετικά με ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χρήσης ανοικτών λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Κατανόηση της σημασίας των ανοικτών δεδομένων και του δυνητικού αντικτύπου τους στις επιχειρήσεις και την κοινωνία
 • Ανάπτυξη πλαισίου εκτίμησης επιπτώσεων για πρωτοβουλίες ανοικτών δεδομένων
 • Επιλογή κατάλληλων μετρήσεων και δεικτών για τη μέτρηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων
 • Χρήση εργαλείων ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων για τη μέτρηση του αντικτύπου των ανοικτών δεδομένων
 • Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών επιτυχημένων πρωτοβουλιών ανοικτών δεδομένων και εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών

Αναδημοσίευση κειμένου: Measuring the impact of open data Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 1 εβδομάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σειρά μαθημάτων
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα