Σύντομη περιγραφή

Το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας (Norwegian University of Science and Technology- NTNU) προσφέρει ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα με 120 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS για την ασφάλεια των πληροφοριών (Master of Science in Information Security). Διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά ενώ διατίθεται και η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Δεδομένου ότι η τεχνολογία των πληροφοριών διαπερνά όλες τις πτυχές της κοινωνίας, η διασφάλιση των υπηρεσιών, των δομών και της διαθεσιμότητας αξιόπιστων πληροφοριών δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και κινητήρια εμπορική δραστηριότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφοδιάζοντας τους πτυχιούχους με τις κατάλληλες γνώσεις/ δεξιότητες και το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και που απαιτούνται για την επιτυχία τους στον τομέα αυτόν.

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα έχει τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις ειδίκευσης:

 • Ασφάλεια και τεχνολογία στον κυβερνοχώρο και τις πληροφορίες με ιδιαίτερη έμφαση στη τεχνολογική διάσταση
 • Διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών
 • Ψηφιακή εγκληματολογία με σκοπό στην κατάρτιση μελλοντικών ψηφιακών εγκληματολογικών εμπειρογνωμόνων

Για το πρώτο εξάμηνο της φοίτησης τα μαθήματα είναι κοινά για τους φοιτητές και καλύπτουν τις παραπάνω τρεις θεματικές. Κατά το β΄ εξάμηνο, ανάλογα με την ειδίκευση περιλαμβάνονται  ειδικά καθορισμένα μαθήματα  ενώ στο γ΄εξάμηνο υπάρχουν μαθήματα επιλογής. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Προυποθέσεις συμμετοχής

Το μεταπτυχιακό μπορούν να το παρακολουθήσουν κάτοχοι πτυχίου πληροφορικής, μηχανικής λογισμικού, συστημάτων πληροφορικής, τεχνολογίας πληροφοριών, μηχανικής υπολογιστών ή παρόμοιων σπουδών ενώ το προηγούμενο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 80 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS από πανεπιστημιακά μαθήματα πληροφορικής.

Ακολουθώντας τον  σχετικό σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Αναδημοσίευση κειμένου: NTNU Master’s programme in Information Security, Digital Skills & Jobs Platfom

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Με βάση την απόδοση στην τάξη
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Χώρα
 • Δανία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ισλανδία
 • Νορβηγία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα