Από την 1η Ιουνίου, δημότες ηλικίας 65+, των Δήμων Καβάλας και Φλώρινας θα μπορούν να λάβουν μέρος στο δωρεάν πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων: “3η e-λικία”.  Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό θα παρέχει καθοδήγηση στη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Το πρόγραμμα έχει υποστηρικτικό ρόλο, και κατ’ επέκταση εκπαιδευτικό, καθώς μέσω της καθοδήγησης που θα λάβουν οι ηλικιωμένοι, θα αποκτήσουν σταδιακά τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες με σκοπό να μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά από το Δημόσιο π.χ. να κάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές, να μπορούν να πλοηγηθούν και να εξυπηρετηθούν μέσω των σελίδων gov.gr κτλ..

Δημότες της συγκεκριμένης ομάδας πολιτών που ίσως δεν διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συμβατές συσκευές και μπορεί να έχουν ελλιπείς γνωσιακές ψηφιακές δεξιότητες υπολογιστών και διαδικτύου, θα λάβουν υποστήριξη έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής καθημερινότητας, και να εξυπηρετούνται γρήγορα, εύκολα και ψηφιακά από Δημόσιες υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα στους Δήμους Καβάλας και Φλώρινας θα διαρκέσει έξι μήνες. Η υποστήριξη των πολιτών γίνεται δια ζώσης σε χώρους που έχουν καθορίσει οι Δήμοι και σε ωράριο που θα εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους.

Η πιλοτική δράση του προγράμματος «3η e-λικία» αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο τη Ψηφιακή Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων, μέσα από τη λειτουργία Ομάδων Ψηφιακής Υποστήριξης, και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.  Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάζει και υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας «3η e-λικία», έπειτα από την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και των Δήμων Καβάλας και Φλώρινας για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.act.nationaldigitalacademy.gov.gr/3elikia/

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εργαστήριο/ προσομοίωση /πρακτική
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2022
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα