Το μάθημα «Αναπτύσσοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη» (Building AI) είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό ανοικτό μάθημα, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι και τη φινλανδική εταιρεία καινοτομίας και εκπαίδευσης Reaktor. Αποτελεί το δεύτερο μέρος   της   συνέχειας του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη» από τη σειρά  «Στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης (Elements of AI) και  απευθύνεται σε άτομα  που διαθέτουν ήδη κάποιες γνώσεις σχετικά με Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει όσους παρακολουθήσουν το μάθημα να κατανοήσουν την ΤΝ, να βοηθήσει στη βελτίωση του λεξιλογίου και των δεξιοτήτων που σχετίζονται με αυτήν και να τους εμπνεύσει να αναπτύξουν περαιτέρω τις ιδέες και τις δεξιότητές τους. Επίσης, προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης και τις λύσεις που καθίστανται δυνατές από την τεχνολογία.

Το  “Building AIαπευθύνεται, σε αρχάριους αλλά και σε όσους διαθέτουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού Python και επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις ιδέες και τις δεξιότητές τους . Είναι ένα  ασύγχρονο  μάθημα, συνολικής διάρκειας 50 ωρών περίπου, το οποίο μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει με το δικό του ρυθμό. Χωρισμένο σε πέντε κεφάλαια,  μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρία επίπεδα δυσκολίας: αρχάριο, μεσαίο και προχωρημένο.  

Όσοι το παρακολουθήσουν μπορούν να  συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης με τους όρους που καθορίζονται από τον πάροχο στη σελίδα του μαθήματος.

Υπάρχουν τρία επίπεδα δυσκολίας, τα οποία καλούνται  να περάσουν οι συμμετέχοντες. Η αξιολόγηση διεξάγεται με τη μορφή ασκήσεων πολλαπλών επιλογών για εργασίες προγραμματισμού, που περιλαμβάνουν Python. Μια εισαγωγική γνώση προγραμματισμού είναι χρήσιμη, αλλά δεν απαιτείται.

Διατίθεται στο ελληνικό κοινό από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν από τις 12 Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 στον ιστότοπο της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων.


Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Φινλανδία
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ - massive open online course MOOC)
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 3 μήνες
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Yes
Διαβάσετε περισσότερα