Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής και πρόσληψης  νέων ηλικίας 18-35 ετών που προσφέρεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ReGeneration, οργανισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ). Αφορά τις κάτωθι δύο ειδικότητες: 

Α) Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις εργασίες ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφορικών συστημάτων, ανάπτυξης, ελέγχου και συντήρησης λογισμικού, τεχνολογιών διαδικτύου και βάσεων δεδομένων.

Β)  Ηλεκτρολόγοι Αυτοματιστές

Επιδιωκόμενος στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις εργασίες λειτουργίας, ελέγχου, συντήρησης και επισκευής των αυτοματοποιημένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Ολοκληρώνοντας ένα από τα ανωτέρω δύο προγράμματα κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόληση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι οργανωμένες, σύγχρονες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι οι ενδιαφερόμενοι εκτός από τα ηλικιακά κριτήρια, είναι:

 • να έχουν έως 5 έτη επαγγελματική εμπειρία
 • να είναι απόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ, Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ) και Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην ΤΕΙ) και έτσι να εξασφαλίσουν δωρεάν κατάρτιση και άμεση πρόσληψη σε μία από τις επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒ.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν δια ζώσης στα σύγχρονα εργαστήρια του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, ενώ θα πραγματοποιηθούν και επισκέψεις σε επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 5 Ιουλίου.

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εργαστήριο/ προσομοίωση /πρακτική
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 6 μήνες
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Δωρεάν
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2022
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα