Λογότυπο Ψηφιακής μέριμνας

Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν πολύτιμο εφόδιο ζωής για όλους, στην εποχή της παγκόσμιας κοινωνίας της γνώσης. Από την άλλη πλευρά, αντιμέτωπα με την ανάγκη για κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω της πανδημίας COVID-19, τα σχολεία προχώρησαν στην πραγματοποίηση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης. Ωστόσο, οικογένειες με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και εκπαιδευτικοί που δεν είχαν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό συνάντησαν σημαντικές δυσκολίες προκείμενου να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην τηλεκπαίδευση.

Αντιλαμβάνοντας την παραπάνω ανάγκη καθώς και στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, υλοποιήθηκε οι δράσεις ‘Ψηφιακή Μέριμνα I & II” (Digital Access) τα έτη 2021-2022. Αφορούσαν στην έκδοση επιταγών αξίας διακοσίων (200) ευρώ για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που πληρούσαν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, με σκοπό την αποκτηση του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού όπως:

 • Φορητές ταμπλέτες (tablets)
 • Φορητούς υπολογιστές (laptops)
 • Σταθερούς υπολογιστές (desktops) και προαιρετικά, κάποια περιφερειακά τους.

Στόχος του προγράμματος

Η βασική στόχευση τους ήταν να ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των σύγχρονων ψηφιακών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες είτε εξ αποστάσεως μάθησης (τηλεκπαίδευση) είτε δια ζώσης εκπαίδευσης. Επιπλέον, η πρωτοβουλία στόχευε στη διευκόλυνση της πρόσβασης των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ενισχύοντας παράλληλα τις ψηφιακές δεξιότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο, η εκπαιδευτική κοινότητα θα μπορούσε να απολαμβάνει ένα πιο εξελιγμένο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ομάδα- στόχος

Τα Προγράμματα «Ψηφιακή Μέριμνα I & II» ενίσχυσαν:

 • Οικογένειες συγκεκριμένης εισοδηματικής κατηγορίας με εξαρτώμενα τέκνα ή τέκνα υπό επιτροπεία, τα οποία είναι μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές ηλικίας 4 έως 24 ετών, που φοιτούν σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα,
 • Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας, δημόσιες και ιδιωτικές,
 • Οικογενειες των οποίων τα ανήλικα τέκνα τους φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές την περίοδο 27.07.2021 έως και τις 13.08.2021.

Εμπλεκόμενοι φορείς- πηγή χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώ υποστηρίχθηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στατιστικά στοιχεία

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης ήταν πολύ απλή καθώς μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού δημοσίου, gov.gr οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Αποτέλεσμα της δράσης είναι περισσότεροι από 470.000 μαθητές και φοιτητές έχουν ήδη προμηθευτεί τεχνολογικό εξοπλισμό (tablet, laptop, desktop).

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Οι δράσεις Ψηφιακή Μέριμνα I & II επέτρεψαν σε μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές να αποκτήσουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό ενώ αύξησαν την επαφή τους με τις νέες τεχνολογίες στο σχολείο διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα υπήρξε ειδική πρόβλεψη για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενώ καλύφθηκαν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, που εργάζονται σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, με ειδική πρόνοια.

Η συνολική επένδυση είχε ως στόχο:

 • την εξάλειψη των ανισοτήτων των μαθητών κατά την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να επωφεληθούν ισότιμα από τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποκτώντας πρόσβαση στις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην παγκόσμια -βασιζόμενη στη γνώση- οικονομία.
 • την ενίσχυση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού που επιταχύνθηκε ιδιαίτερα κατά τη περίοδο της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Συνέβαλαν ουσιαστικά στην οικοδόμηση της βιωματικής εξοικείωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις νέες τεχνολογίες, στην επίτευξη της τηλεκπαίδευσης σε μία χρονική συγκυρία που ήταν απαραίτητη για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέλος, εντάσσονται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου.

Αντλήθηκαν πληροφορίες από τους ιστοτόπους της ΚτΠ ΑΕ και του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Οργανισμός
Έναρξη
01/01/2021T00:00:00
Λήξη
31/12/2022T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα