Η αποστολή και οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ορίζονται στο Π.Δ 18 ΦΕΚ 31/τ.Α/23-2-2018, όπως ισχύει.

Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
ΝΑΙ
Κατηγορία Οργανισμού
  • Οργανισμός Δημόσιας Διοίκησης
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Βασικά προγράμματα και προσόντα
Διαβάσετε περισσότερα