Ο οργανισμός Fundación Secretariado Gitano και ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός αναγνωρίζονται ως φορείς του λεγόμενου Τρίτου Τομέα ή αλλιώς του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, οι οποίοι τα τελευταία 19 χρόνια, έχουν αναπτύξει προγράμματα απασχόλησης στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων, στοχεύοντας σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην αγορά εργασίας και τις επερχόμενες αλλαγές στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και σε μία προσπάθεια μετεξέλιξης της προσέγγισης της απασχολησιμότητας και των διαθέσιμων προγραμμάτων ώστε να εξακολουθούν να είναι αποτελεσματικά, εξετάζεται το ενδεχόμενο επικαιροποίησης των ομάδων, των μεθοδολογιών και των παρεμβάσεων σε συνεργασία με τους δικαιούχους αυτών των προγραμμάτων, μέσω μίας κοινής πρωτοβουλίας με την ονομασία Empleando Digital.

Γνωριμία με την πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της ένταξης αυτών των ατόμων στην αγορά εργασίας, μέσω του πειραματισμού και της περαιτέρω ανάπτυξης δράσεων και νέων μεθοδολογιών για τη χάραξη κοινωνικο-επαγγελματικών διαδρομών που συνδέονται με την αγορά εργασίας στην ψηφιακή εποχή. Προς την κατεύθυνση αυτή, η πρωτοβουλία στοχεύει:

 • Στη δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας στους επαγγελματίες των ομάδων απασχόλησης και των δύο οργανισμών, κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και τον αντίκτυπο αυτών στο δικό τους ρόλο, καθώς και έρευνα για ψηφιακά εργαλεία ανάπτυξης εξατομικευμένων διαδρομών ένταξης.
 • Στην προσαρμογή, δοκιμή και αξιολόγηση των μοντέλων κατάρτισης και εκπαίδευσης σε βασικές, οριζόντιες και επαγγελματικές δεξιότητες σε παραδοσιακά επαγγέλματα που εισέρχονται σε ψηφιακό περιβάλλον..
 • Στην προσαρμογή, εφαρμογή και αξιολόγηση επαγγελμάτων που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες στην ψηφιακή αγορά εργασίας, για ομάδες που κινδυνεύουν να αποκλειστούν.
 • Στο μετασχηματισμό της μεθοδολογίας εξατομικευμένων αναλογικών διαδρομών απασχόλησης σε συνδυασμό με ψηφιακά μοντέλα για ευάλωτες ομάδες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό.
 • Να συμβάλει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων και στην προώθηση της επαγγελματικής διαφοροποίησης των γυναικών μέσω όλων των λύσεων και μετασχηματισμών που εφαρμόζονται.
 • Στην αξιολόγηση δοκιμασμένων δράσεων και μεθοδολογιών με τη χρήση συστημάτων που μεταφέρουν και εδραιώνουν καινοτομίες.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε αφορά κυρίως ομάδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η κοινότητα των Ρομά, γυναίκες που απέχουν από τον επαγγελματικό χώρο, άνεργοι άνω των 45 ετών, νέοι με ελλιπή προσόντα, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο κ.λπ., για τους οποίους το ψηφιακό χάσμα μπορεί να δημιουργήσει ένα επιπλέον εμπόδιο στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία Empleando Digital προετοιμάζει τους ανθρώπους, βελτιώνοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης σε διαρκώς αναπτυσσόμενη ψηφιακή αγορά εργασίας. Η επιτυχία της πρωτοβουλίας έγκειται στην εντατική εργασία με ομάδες απασχόλησης και στη συνεργασία με εταιρείες-συμμάχους, όπως η Accenture, η οποία αποτελεί βασικό σύμμαχο στην πρωτοβουλία αυτή.

Αναδημοσίευση κειμένου: Empleando Digital – Spain

Digital Skills & Jobs Platform, created by Cristina VICUÑA

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
11/08/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2024T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Χώρα
 • Ισπανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα