Η πρωτοβουλία Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας Α1 (Α1 Senior Academy) της Αυστρίας απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών, με στόχο την παροχή μιας σειράς δωρεάν μαθημάτων, ανεξάρτητα από το επίπεδο ψηφιακού εγγραμματισμού του κάθε συμμετέχοντα, από το επίπεδο αρχάριου έως το επίπεδο του προχωρημένου χρήστη. Τα μαθήματα που προσφέρει η Ακαδημία χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες: Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας A1 (A1 Senior Citizens’ Academy Online), όπου τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά, Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας Α1 φυσικής παρουσίας (A1 on-site Academy), όπου τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και τέλος Μαθήματα αυτοδιδασκαλίας, όπου οι συμμετέχοντες αυτό-εκπαιδεύονται με το ρυθμό που επιθυμούν.  Όλα τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν.

Κύριοι θεματικοί τομείς

Στόχος της Ακαδημίας είναι να προσελκύσει τους Αυστριακούς που δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι με τον ψηφιακό κόσμο, ώστε να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως ενδεικτικά:

 • Πρώτα βήματα στο Διαδίκτυο
 • Αναζήτηση και εύρεση μέσω του Google
 • Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και την εφαρμογή WhatsApp
 • Βίντεο-κλήση με έξυπνο τηλέφωνο (smartphone) και ταμπλέτα (tablet)
 • Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου (Wi-Fi)
 • Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής

Οι προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα προσαρμόζονται και θα επεκτείνονται τακτικά, ώστε να συμβαδίζουν με τον ρυθμό εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών.

Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας A1 (διαδικτυακή εκπαίδευση)

Τα μαθήματα που προσφέρονται διαδικτυακά μέσω της Ακαδημίας, περιλαμβάνουν μια ποικιλία προγραμμάτων που συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, ώστε να περιηγηθούν στον ψηφιακό κόσμος με αυτοπεποίθηση.  Στην ενότητα αυτή υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές. Για παράδειγμα στο μάθημα με τίτλο “Συμμετοχή σε διαδικτυακές εκδηλώσεις” οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται ώστε να αποκτήσουν ενεργή ενασχόληση  με διαδικτυακά μαθήματα, να εγγράφονται, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν με επιτυχία σε διαδικτυακές εκδηλώσεις ή διαδικτυακά σεμινάρια. Αντίστοιχα, το μάθημα με τίτλο “Ψηφιακή εφημερίδα” παρουσιάζει στους συμμετέχοντες την πορεία των εφημερίδων προς την ψηφιοποίηση και εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να αντλήσουν τις πληροφορίες, που παραδοσιακά έπαιρναν από τον Τύπο, διαδικτυακά και με ευχέρεια.

Το μάθημα με τίτλο “Χρήση έξυπνου τηλεφώνου (smartphone) ή ταμπλέτας (tablet) στο ταξίδι” εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στα βασικά στοιχεία της χρήσης μιας φορητής συσκευής στο εξωτερικό ή για τον τρόπο επιλογής της κατάλληλης συσκευής εάν κάποιος ταξιδεύει συχνά. Αντίστοιχα, το μάθημα με τίτλο “Βιντεο-κλήση με έξυπνο τηλέφωνο (smartphone) και ταμπλέτα (tablet)” παρουσιάζει βήμα-βήμα τον τρόπο διαχείρισης των βίντεο-κλήσεων μέσω κινητού τηλεφώνου και ταμπλέτας και παρέχει ένα εγχειρίδιο ελέγχου της καλής λειτουργίας των συσκευών αυτών.

Τα μαθήματα ποικίλουν από μαθήματα γενικής προσέγγισης έως εξειδικευμένα μαθήματα σχεδιασμένα για ένα υποσύνολο Αυστριακών πολιτών. Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει τον κόσμο στον οποίο εργαζόμαστε και ζούμε με ταχείς ρυθμούς, ορισμένα μέλη της κοινωνίας μας επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με άλλα. Αυτό παρατηρείται κυρίως στις αστικές περιοχές και η Ακαδημία το αντανακλά αυτό. Για παράδειγμα, όσοι βρίσκονται στην αυστριακή πρωτεύουσα μπορούν να εξερευνήσουν το μάθημα “Βιέννη: γρήγορη και εύκολη πρόσβαση” και να μάθουν πώς να περιηγηθούν στην πόλη, από συγκεκριμένες πληροφορίες όπως η χρήση της εφαρμογής για το πάρκινγκ στο κινητό τους τηλέφωνο αντί για την έκδοση κάρτας στάθμευσης, μέχρι το σύνολο των πληροφοριών που θα χρειαστούν για να μετακινηθούν στη Βιέννη εύκολα και γρήγορα. Άλλα μαθήματα απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό, όπως το μάθημα “Κατανόηση και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του ασύρματου δικτύου (Wi-Fi)” που εξηγεί τη λειτουργία του Wi-Fi και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Επίσης, το μάθημα “Αποστολή φωτογραφιών και εγγράφων” για την εκπαίδευση στην αποστολή φωτογραφιών και άλλων αρχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και την επεξήγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διαθέσιμων και ποικίλων προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας Α1 (εκπαίδευση με φυσική παρουσία)

Η εκπαίδευση διεξάγεται με τη μορφή στρογγυλής τραπέζης, όπου οι συμμετέχοντες, υπό  την καθοδήγηση των ειδικών εκπαιδευτών της Ακαδημίας, εξοικειώνονται με τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphone) και τις ταμπλέτες (tablet).  Οι ταμπλέτες παρέχονται από την Ακαδημία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.  Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορα μέρη, όπως στη Βιέννη, το Γκρατς, το Σάλτσμπουργκ, το Λιντς και το Κλάγκενφουρτ.

Μαθήματα αυτοδιδασκαλίας (διαδικτυακή εκπαίδευση)

Τα μαθήματα αυτοδιδασκαλίας παρέχουν τη δυνατότητα βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων χωρίς ο συμμετέχων να ακολουθεί ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα. Καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων, όπως ενδεικτικά:

 • Ψηφιακή υπογραφή: πως λειτουργεί η ηλεκτρονική ή ψηφιακή υπογραφή και τι συνεπάγεται η χρήση της.
 • Εγκατάσταση της εφαρμογής “Signal”: πως μπορεί να εγκατασταθεί η, δημοφιλής πλέον, εφαρμογή “Signal”.
 • Βιντεο-κλήσεις: πως λειτουργούν οι βιντεο-κλήσεις με τη χρήση έξυπνου τηλεφώνου ή ταμπλέτας.
 • Android ή iPhone: παρουσιάζονται οι κύριες διαφορές μεταξύ των δύο λειτουργικών συστημάτων και παρέχεται βοήθεια στον κάθε συμμετέχοντα για την επιλογή του συστήματος που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.
 • Εγκατάσταση της εφαρμογής WhatsApp: πως εγκαθίσταται η εφαρμογή “WhatsApp” (λογισμικό ανταλλαγής μηνυμάτων αντίστοιχο του Signal).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της Ακαδημίας Τρίτης Ηλικίας A1.

Η Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας A1 βραβεύτηκε ως καλή πρακτική στην ψηφιακή εκπαίδευση των ηλικιωμένων.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική; Η Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας A1 συνιστά καλή πρακτική στην ψηφιακή εκπαίδευση της γενιάς των 60 ετών και άνω, μέσω ενός ευρέως φάσματος δωρεάν ευκαιριών κατάρτισης, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης, υποστηρίζοντας ποικιλοτρόπως τον ψηφιακό εγγραμματισμό.  Η χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση επιτρέπει στους ηλικιωμένους να εμπλουτίζουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους με τον δικό τους ρυθμό και σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες. Το πρόγραμμα είναι βιώσιμο και μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν παρόμοιες πρωτοβουλίες – είτε αυτές απευθύνονται σε ηλικιωμένους, είτε όχι.

Αναδημοσίευση κειμένου:  A1 Senior Academy – Austria

Digital Skills & Jobs Platform, created by Birgit Aschemann

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Αυστρία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Έναρξη
23/10/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2024T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα