Περισσότερα από 170.000 σετ σύγχρονου εξοπλισμού ρομποτικής και STEM παραδίδονται ήδη στα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης: «Προμήθεια Εξοπλισμού Ρομποτικής και STEM για την Εκπαίδευση»

Επίσης, εκτός της προμήθειας των σχολείων με σετ ρομποτικής, έχουν προβλεφθεί και συμπληρωματικές δράσεις όπως ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, πρόγραμμα δημιουργίας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, ξεκινά άμεσα και έργο υποστήριξης -helpdesk- για ρομποτικά συστήματα, παράλληλα με την εγκατάσταση των συστημάτων στα σχολεία.

Η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συνδυάζει τα μαθηματικά, την πληροφορική και την τεχνολογία και εισάγει βασικές έννοιες προγραμματισμού. Παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές  να αναπτύξουν ήπιες δεξιότητες, όπως κριτική σκέψη, ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, διαχείριση έργου. Τέλος, αποτελεί μια ευχάριστη και ευέλικτη διδασκαλία μάθησης καθώς συνδυάζει τη μάθηση και το παιχνίδι.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές στο Νηπιαγωγείο θα μπορούν να κατανοούν βασικές αρχές αλληλεπίδραση με απλές δραστηριότητες όπως μέτρηση των παλμών της καρδιάς, χορήγηση φωνητικών εντολών και επίλυση κουίζ. Στη συνέχεια μαθητές των τάξεων του Δημοτικού εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές Προγραμματισμού.

Ουσιαστικά, με τη χρήση της ρομποτικής τα σχολεία μετατρέπονται σε δημιουργικές κυψέλες γνώσης και καινοτομίας ενώ παράλληλα προωθείται η συνεργατική μάθηση.

Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω:

 • της προώθησης της εκπαιδευτικής καινοτομίας
 • της εξοικείωσης των μαθητών με τον Προγραμματισμό και την Τεχνολογία
 • του συνδυασμού μίας ευχάριστης, παιγνιώδους, ελκυστικής διεπιστημονικής δραστηριότητας
 • της ενίσχυσης της εργασίας σε ομάδες
 • της μύησης στην επίλυση προβλημάτων
 • της απόκτησης ικανοτήτων οργάνωσης και διαχείρισης έργου
 • της ενίσχυσης δεξιοτήτων επικοινωνίας και άλλων απαραίτητων νοητικών δεξιοτήτων.

Η εν λόγω οριζόντια δράση αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ είναι ενταγμένη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU .

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας.

Αναδημοσίευση στοιχείων από τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ρομποτική (Robotics)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα