Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας «Girls Go Circular» είναι η κατάρτιση κατ’ ελάχιστον 40.000 κοριτσιών, ηλικίας 14-19 ετών, σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες, μέσω ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος για την κυκλική οικονομία.  Η πρωτοβουλία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Σχέδιου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 της Ε.Ε.  για την ισότητα των φύλων και υποστηρίζει σθεναρά την εμβληματική πρωτοβουλία Deep Tech Talent του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology – ΕΙΤ), με την εισαγωγή θεμάτων προηγμένης τεχνολογίας στα σχολικά προγράμματα σπουδών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Χώρος Κυκλικής Μάθησης – Circular Learning Space (CLS), που δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην κυκλική οικονομία, αποκτώντας παράλληλα ψηφιακές δεξιότητες. Το πρόγραμμα βασίζεται στην εκπαίδευση μέσω της πρακτικής εφαρμογής και ευθυγραμμίζεται με μια πληθώρα ευρωπαϊκών πλαισίων δεξιοτήτων, όπως το DigComp, το EntreComp και το GreenComp.

Γνωριμία με την πρωτοβουλία

Ενότητες εκπαίδευσης

Όλες οι ενότητες εκπαίδευσης της πλατφόρμας CLS σχεδιάζονται από τα στελέχη του Ινστιτούτου ΕΙΤ, με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να  ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη εξόρυξη, την κατανάλωση και την επαναχρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. Οι ενότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών κατηγοριών και επαγγελματικών τομέων, όπως οι πρώτες ύλες, η μεταποίηση, η κινητικότητα, τα τρόφιμα, η υγεία, το κλίμα και η πληροφορική. Ολοκληρώνοντας  το διαδικτυακό πρόγραμμα «Girls Go Circular», οι σπουδαστές είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και να ξεκινήσουν την ενασχόλησή τους με δραστηριότητες, όπως  ο σχεδιασμός εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημιουργία μακετών για εφαρμογές και η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 13 θεματικές ενότητες, διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με το πλαίσιο δεξιοτήτων DigComp:  Ενδιάμεσο Επίπεδο, Προχωρημένο Επίπεδο ή Επίπεδο Εμπειρογνώμονα.

Μέθοδος διδασκαλίας

Καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για τη δημιουργία μίας ισχυρής σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων, ευνοώντας την ενσωμάτωση της πρωτοβουλίας στα σχολικά προγράμματα. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας υπήρξε καθοριστικός, καθώς ενθάρρυναν και καθοδηγούσαν τους σπουδαστές τους, αφιερώνοντας ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα ή στη διοργάνωση εξωσχολικών εργαστηρίων. Οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας προσέφεραν κατάρτιση, καθοδήγηση και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς του προγράμματος, ενώ παράλληλα κατήρτισαν Εγχειρίδια Εκπαιδευτικών, με αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές, συμβουλές και τεχνικές, καθώς και εναλλακτικές δραστηριότητες για την υλοποίηση κάθε ενότητας στην τάξη.

Ετήσια Εμβληματική Εκδήλωση

Το Φόρουμ για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στους τομείς STEM (Women and Girls in STEM Forum -WGSF) αποτελεί την ετήσια εμβληματική εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Girls Go Circular», η οποία φιλοξενεί συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την εξάλειψη των προκαταλήψεων λόγω φύλου από τους κλάδους STEM και ΤΠΕ, με στόχο να αποτελέσει έμπνευση για μελλοντικές δράσεις της Ε.Ε. σε αυτά τα θέματα. Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, εορτάζεται η συμμετοχή χιλιάδων κοριτσιών στην πρωτοβουλία, από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και τους δίνεται η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους από τις χώρες τους που μπορούν να αποτελέσουν τους ‘μέντορές’ τους και να λειτουργήσουν ως έμπνευση για αυτές.

Το 2021, το εν λόγω Φόρουμ συγκέντρωσε 500 διαδικτυακούς συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EIT Women ή η συμμαχία STEM της Ε.Ε. Το 2022, πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, η δεύτερη διοργάνωση του Φόρουμ για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στους τομείς STEM, με συνολικά 900 συμμετέχοντες, με διαδικτυακή και φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες. Το 60% των διαδικτυακά συμμετεχόντων δεν είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Girls Go Circular», γεγονός που αποδεικνύει την ευρεία απήχηση του Φόρουμ και τη δυναμική του ως προς τις πιθανές μελλοντικές στρατηγικές συνεργασίες.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η πρωτοβουλία «Girls Go Circular» ξεκίνησε πιλοτικά το 2020, σε έξι χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σερβία, επεκτάθηκε το 2021 στην Ουγγαρία και την Πολωνία, και το 2022 στην Λιθουανία και την Σλοβενία. Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, η Κύπρος και η Αρμενία συμμετείχαν στην πρωτοβουλία ως προσκεκλημένες χώρες.

Για τη στήριξη των σπουδαστών που επλήγησαν από τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η πρωτοβουλία «Girls Go Circular» μετέφρασε όλο το εκπαιδευτικό υλικό της στα ουκρανικά και το 2022 πραγματοποίησε εργαστήρια σε πέντε ουκρανικές πόλεις. Ο Χώρος Κυκλικής Μάθησης επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό, φιλοξενώντας δύο εισαγωγικές και 13 θεματικές ενότητες, 12 γλώσσες και πάνω από 60.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Περισσότερα από 26.000 κορίτσια σε πάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν ολοκληρώσει τις βασικές εκπαιδευτικές ενότητες και έχουν αποφοιτήσει από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κατά την περίοδο 2021-2022, το Φόρουμ για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στον τομέα των STEM καθιερώθηκε ως εμβληματική εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Girls Go Circular», συγκεντρώνοντας πάνω από 400 συμμετέχοντες στην πρώτη διοργάνωση και πάνω από 900 στη δεύτερη.

Τι μέλλει γενέσθαι με την πρωτοβουλία «Girls Go Circular»

Η πρωτοβουλία «Girls Go Circular» θα επεκτείνει τη δράση της σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. τα επόμενα έτη, φτάνοντας τις 22 χώρες το 2023. Με την επέκταση της Ε.Ε. στα 27 κράτη μέλη, η πρωτοβουλία θα είναι διαθέσιμη σε περισσότερες χώρες, καθώς το υλικό θα μεταφραστεί στις αντίστοιχες γλώσσες.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία θα συνεχίσει την κατάρτιση των κοριτσιών στην Ουκρανία, σε συνεργασία με διάφορες εκπαιδευτικές ΜΚΟ που στηρίζουν Ουκρανούς σπουδαστές και εκπαιδευτικούς. Στη δράση του προγράμματος θα ενταχθούν περισσότερες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς η Σερβία και η Κροατία περιλαμβάνονται στις χώρες που έχουν υιοθετήσει την πρωτοβουλία, ενώ οι εταίροι αυτής στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και το Μαυροβούνιο επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση του προγράμματος.

Κατά τα προσεχή έτη, η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα προσαρμοστεί διαρθρωτικά στον αυξανόμενο αριθμό των σπουδαστών και των διαθέσιμων εκπαιδευτικών ενοτήτων, για να προσφέρει εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές με βάση τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες που θα ενταχθούν στο Χώρο Κυκλικής Μάθησης θα παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη γνώση και δεξιότητες στα πεδία προηγμένων και αναδυόμενων τεχνολογιών.

Αναδημοσίευση κειμένου: Girls Go Circular

Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
  • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Έναρξη
01/01/2020T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα