Λίγα λόγια για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην παραγωγή Εικονικής Πραγματικότητας, εστιάζει στη θεματική της εικονικής πραγματικότητας, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου προφίλ επαγγελματιών, ικανών να συνδυάζουν προηγμένες τεχνικές ικανότητες στη χρήση υπολογιστών και δημιουργικές δεξιότητες, για την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των σχετικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, στηρίζει την επέκταση και ενίσχυση της συνεργασίας με τη βιομηχανία και συμβάλει στην αύξηση των θέσεων εργασίας και των δυνατοτήτων σταδιοδρομίας για τους αποφοίτους εντός της Σλοβακίας αλλά και εκτός των συνόρων της.

Το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην παραγωγή Εικονικής Πραγματικότητας συνδυάζει την πληροφορική, τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την παραγωγή βίντεο και την εικονική πραγματικότητα. Στο επίκεντρο της διδασκαλίας βρίσκονται τα νέα μέσα και ο διεπιστημονικός τομέας της παραγωγής ταινιών, των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας και της βιντεοσκόπησης 360°, συμπεριλαμβανομένων των ειδήσεων.

Μία ματιά στο μέλλον του προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο συνεργάζεται μια ομάδα ξένων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στον τομέα αυτό. Ως εκ τούτου, αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν ενδιαφερόμενοι τόσο από τη Σλοβακία, όσο και από το εξωτερικό. Μέσα σε διάστημα δύο ετών, οι εκπαιδευόμενοι  του Προγράμματος επισκέπτονται 3 συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, τόσο εντός της Σλοβακίας όσο και στο εξωτερικό, όπου έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με άλλους φοιτητές. Επιπλέον, κατά το 2ο  εξάμηνο του 2ου έτους φοίτησης έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση σε έναν από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς.

Το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην παραγωγή Εικονικής Πραγματικότητας υλοποιείται με τη συνεργασία τεσσάρων (4) πανεπιστημίων και συγκεκριμένα των πανεπιστημίων: PEVŠ (Pan-European University Σλοβακία), VŠVU (Σλοβακία), SSST (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) και UM (Σλοβενία).

Αναδημοσίευση κειμένου: International Master on Virtual Reality production- Slovakia

Digital Skills & Jobs Platform, created by Lenka KRIŠTOFIČOVÁ

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
Χώρα
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Οπτικοακουστικές τεχνικές και παραγωγή πολυμέσων
Έναρξη
03/08/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα