Τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας  (Digital Economy and Society Index- DESI), ο οποίος παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ, αναφορικά με την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση καταγράφεται η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς την ψηφιοποίησή τους σε 5 τομείς: α) Συνδεσιμότητα, β) Ανθρώπινο κεφάλαιο, γ) Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, δ) Ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας και ε) ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Ο DESI δείχνει ότι φέτος σημειώνεται πρόοδος σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους βασικούς τομείς . Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία έχει καταδείξει πόσο σημαντικές έχουν καταστεί οι ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, παρακολουθούν την εξάπλωση του ιού ή επιταχύνουν την αναζήτηση φαρμάκων και εμβολίων.

Επιπλέον, οι δείκτες DESI που είναι συναφείς με την ανάκαμψη δείχνουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν την κάλυψη των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, να εκχωρήσουν φάσμα 5G ώστε να καταστεί δυνατή η εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G, να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και να ψηφιοποιηθούν περαιτέρω οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας.

Η θέση της Ελλάδας

Επί συνόλου 28 κρατών μελών της ΕΕ, η χώρα μας κατατάσσεται 27η στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI Report 2020)

Ωστόσο, η Ελλάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της όσον αφορά στην παράμετρο του ανθρώπινου κεφαλαίου, σημειώνοντας πρόοδο σε όλους, σχεδόν, τους σχετικούς δείκτες.

Για πρώτη φορά, το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες υπερβαίνει το 50 %. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα προχωρεί με πολύ ταχείς ρυθμούς στον τομέα της ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), έχοντας σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, παραμένοντας όμως κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Εντούτοις, αναμένεται βελτίωση, καθώς η Επιτροπή έχει εγκρίνει το φιλόδοξο έργο για υποδομές ευρυζωνικών επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ελλάδας στον ψηφιακό τομέα.

Συνολικά, η χώρα σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στην ενότητα «Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες», αλλά η βαθμολογία της εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ.

Ιδιαίτερα, θετικά αξιολογείται η σύσταση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η επανέναρξη της Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Δύο ενέργειες κομβικής σημασίας που θα επιτρέψουν την προσέλκυση στρατηγικών εταίρων με στόχο την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος.

Ιστορικό

Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) είναι ένας ετήσιος δείκτης για τη μέτρηση της προόδου των κρατών μελών της ΕΕ στην πορεία προς μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, με βάση τα δεδομένα της Eurostat, καθώς και εξειδικευμένες μελέτες και μεθόδους συλλογής δεδομένων. Οι εκθέσεις DESI 2020 βασίζονται σε στοιχεία του 2019. Προκειμένου να βελτιωθεί η μεθοδολογία για τον δείκτη και να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, έχουν συντελεστεί ορισμένες αλλαγές στην έκδοση για το 2020, η οποία πλέον περιλαμβάνει και την κάλυψη σταθερών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN).

Ο δείκτης DESI υπολογίστηκε εκ νέου για τα προηγούμενα έτη για όλες τις χώρες ώστε να αποτυπωθούν οι αλλαγές στην επιλογή των δεικτών, καθώς και διορθώσεις που έγιναν στα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι εν λόγω δείκτες. Ως εκ τούτου, η βαθμολογία και η κατάταξη των χωρών ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί σε σύγκριση με προηγούμενες δημοσιεύσεις. Δεδομένου ότι τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν το 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνεται στον δείκτη DESI 2020 και κατά τον υπολογισμό των μέσων όρων της ΕΕ.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία