Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή μόλις δημοσίευσε την  Ευρωπαϊκή Ατζέντα  Δεξιοτήτων (European Skills Agenda) η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της «Νέας  Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη» (2016).

Το περιεχόμενό της Ευρωπαϊκής Ατζέντας  Δεξιοτήτων διαμορφώθηκε  με τέτοιο τρόπο ούτως  ώστε να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Οικονομία:

Να ανακάμψει κατόπιν των σοβαρών κοινονικοοικονομικών επιπτώσεων που   προκάλεσε η τρέχουσα πανδημία του COVID-19  

Να ενδυναμωθεί η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα της

Να εμπλουτιστεί με όρους  κοινωνικής δικαιοσύνης

Να θεμελιωθεί η ανθεκτικότητα της σε περιπτώσεις διεθνών κρίσεων

Περιγράφονται επίσης δώδεκα (12) δράσεις προς υλοποίηση, οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Επιτροπής για τις ψηφιακές δεξιότητες μέχρι το 2025 καθώς και τα οικονομικά προγράμματα της ΕΕ που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την επίτευξη των ως άνω 12 δράσεων,  όπως αυτά προβλέπονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία