Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο και κεντρικό ερώτημα «Πόσο ψηφιακά ικανοί είμαστε ως εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί οργανισμοί; Από τη θεωρία στην πράξη». Υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας” και της “Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση“, σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Center- JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Περισσότερα από 2.200 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν την ευκαιρία να ακούσουν, σε απευθείας σύνδεση από τη Σεβίλλη τρεις Έλληνες ερευνητές από την  Μονάδα Ανθρώπινου Κεφαλαίου &Απασχόλησης (ΑΚΑ) της Γενικής Διεύθυνσης του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) και πιο συγκεκριμένα τους κκ  Ιωάννη Μάγειρο,  Γιώργο Καψάλη και  τον Παναγιώτη Καμπύλη.

Ανάμεσα στα άτομα που παρακολούθησαν το σεμινάριο συγκαταλέγονταν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαζόμενοι σε δημόσιους οργανισμούς, ελεύθεροι επαγγελματίες, μέλη ΔΕΠ, ιδιωτικοί υπάλληλοι, φοιτητές και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς και από το εξωτερικό.

Εννιακόσια άτομα παρακολουθούσαν ταυτόχρονα κατά μέσο όρο το σεμινάριο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του κοινού σε δημοσκοπήσεις και ερωτήσεις προς τους ομιλητές, οι περισσότερες εκ των οποίων απαντήθηκαν σε ζωντανή σύνδεση. Αξίζει να αναφερθεί ότι υποβλήθηκαν περισσότερα από 1.000 σχόλια και ερωτήσεις, γεγονός που, αν μη τι άλλο, καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον για το κεντρικό ζήτημα του webinar.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, ο κος Μάγειρος, Διευθυντής της Μονάδας Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Απασχόλησης (ΑΚΑ),  παρουσίασε το πλαίσιο αναφοράς ικανοτήτων EntreComp, που αφορά την ικανότητα του επιχειρείν, το πλαίσιο ικανοτήτων LifeComp (δηλαδή τον συνδυασμό των προσωπικών, κοινωνικών και μαθησιακών ικανοτήτων), και το πλαίσιο ικανοτήτων DigComp. Αυτό το πλαίσιο περιγράφει επιστημονικά τους τομείς της ψηφιακής ικανότητας και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όσους σχεδιάζουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών. Τέλος, ο I. Μάγειρος αναφέρθηκε στο εργαλείο για τον αυτό-αναστοχασμό (DigCompSAT), η ανάπτυξη του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική έκδοση του EuroPASS.

Στη συνέχεια, ο Γεώργιος Καψάλης, επιστημονικός συνεργάτης στο JRC, παρουσίασε το DigCompEdu, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας, το οποίο δίνει έμφαση στην παιδαγωγική διάσταση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, το DigCompEdu εστιάζει στις αναστοχαστικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, ενώ το JRC μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, επιχειρεί να εξετάσει την παιδαγωγική διάσταση των νέων τεχνολογιών και αναδεικνύει τα δυνατά σημεία των εκπαιδευτικών και πού πρέπει να δώσουν έμφαση

Τέλος, ο κος Καμπύλης, επιστημονικός συνεργάτης στο JRC,  αναφέρθηκε στο εργαλείο SELFIE. Το εν λόγω εργαλείο αποτυπώνει, ανώνυμα, τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών για διδασκαλία και μάθηση καθώς τα σχολεία μπορούν να προσθέσουν μέχρι και 10 ερωτήσεις σε αυτές που υπάρχουν ήδη στην εφαρμογή, βάσει των δικών τους αναγκών. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα 89 σχολεία έχουν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, δίνοντας την ευκαιρία σε πάνω από 7.000 επικεφαλής, εκπαιδευτικούς και μαθητές να αναστοχαστούν για την ψηφιακή ικανότητα των σχολείων τους.

Ολοκληρώνοντας, δηλώνεται η πρόδηλη επιθυμία του   ΕΚΤ να ενισχύσει τον διάλογο για την ανάπτυξη και εξάσκηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με κορυφαίους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, συγκεντρώνοντας ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της ανταπόκρισης της κοινωνίας και της πολιτείας στην ψηφιακή πρόκληση. Ο διάλογος για τις ψηφιακές δεξιότητες θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, με ομιλητές από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Υπογραμμίζεται δε ότι το ΕΚΤ έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας.

Πρόκειται για έναν φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  που σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και σε διαρκή διάλογο με την εκπαιδευτική, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αναπτύσσει υποδομές και υπηρεσίες, προωθώντας τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία στον ψηφιακό χώρο. Είναι επίσης συντονιστής της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» για τη δικτύωση και συνεργασία των Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο στην Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση σχετικά με τον τομέα της Επικοινωνίας- Χρηματοδότησης.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία