Νέο εξ’ αποστάσεως  πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους ξεκινά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο με τίτλο: “Online Branding και Επικοινωνία”.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να υποστηρίξουν το τμήμα marketing και δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης στην προσπάθειά της να μεταβεί από την παραδοσιακή στη σύγχρονη μορφή του μάρκετινγκ, να υποστηρίζουν το όραμα και τους σκοπούς της επιχείρησης και να λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομάδων εργασίας. Παράλληλα μετά την παρακολούθηση οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διενεργούν έρευνα αγοράς, να εντοπίζουν την ομάδα-στόχο και να επιλέγουν τεχνικές προσέγγισής της, να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακής διαφήμισης, να χαράσσουν την στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων στις τοπικές και διεθνείς αγορές και να διαμορφώνουν τιμολογιακές πολιτικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.

Ενότητες προγράμματος:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η
Τίτλος: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να υποστηρίξουν το τμήμα marketing και δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης στην προσπάθειά να μεταβεί από την παραδοσιακή στη σύγχρονη μορφή του μάρκετινγκ, να υποστηρίζουν το όραμα και τους σκοπούς της επιχείρησης και να λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομάδων εργασίας. Επιπρόσθετα, να διενεργούν έρευνα αγοράς, να εντοπίζουν την ομάδα-στόχο και να επιλέγουν τεχνικές προσέγγισής της, να σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακής διαφήμισης, να χαράσσουν την στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων στις τοπικές και διεθνείς αγορές και να διαμορφώνουν τιμολογιακές πολιτικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.

Σκοπός- Στόχοι: Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τις έννοιες και τις λειτουργίες του σύγχρονου του marketing και ταυτόχρονα τη σημασία της έρευνας αγοράς, την ανάγκη τμηματοποίησής της και την οριοθέτηση της αγοράς-στόχου. Επιπλέον, θα γνωρίζει τους άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται το επιτυχημένο marketing και τις δραματικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες στο σύγχρονο marketing με την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η

Τίτλος: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Σκοπός- Στόχοι: Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τις αρχές και τις λειτουργίες του διαδικτυακού marketing. Ταυτόχρονα, θα αντιλαμβάνεται τη σημασία του μίγματος marketing και την έννοια του διαδικτυακού branding. Επιπλέον, θα γνωρίζει τη χρήση όλων των μέσων υλοποίησης του ψηφιακού marketing, όπως επίσης και την ηλεκτρονική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η

Τίτλος: BRANDING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σκοπός- Στόχοι: Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος την σημασία, τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους λειτουργίας του brand στην αγορά. Όπως επίσης, να έχει πλήρη γνώση των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων ενός brand, την δημιουργία του, καθώς και την σημασία του χρώματος και του λογότυπου που θα επιλεχθούν. Επίσης, να κατανοήσει την λειτουργία του Marketing Mix στα επώνυμα προϊόντα, καθώς και τους λόγους που μια επιχείρηση επιλέγει να είναι πίσω από ένα σύνολο άλλων επωνύμων brands

ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η

Τίτλος: H ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (DIGITAL ADVERTISING)

Σκοπός- Στόχοι: Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τους τρόπους με τους οποίους μία ιστοσελίδα γίνεται δυναμική και αποτελεσματική. Θα γνωρίσει τις έννοιες του AdWords, τη σημασία της χρήσης των Web Analytics και Google analytics, της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων και των εφαρμογών του SEM. Επίσης θα κατανοεί την έννοια και τις μεθόδους της διαφήμισης μέσω των μορφών του ηλεκτρονικού marketing

ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η

Τίτλος: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (SOCIAL MEDIA MARKETING)

Σκοπός- Στόχοι: Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τη λειτουργία και τις δυνατότητες επικοινωνίας που δίνουν σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με βάση τις παραπάνω έννοιες, θα αντιλαμβάνεται τις μεθόδους εντοπισμού και προσέλκυσης του target group και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων μιας καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, θα γνωρίζει με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσει τα social media για την αντιμετώπιση μιας κρίσης στην επιχείρηση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η

Τίτλος: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Σκοπός- Στόχοι: Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος το περιβάλλον που διέπει το διεθνές εμπόριο και τις συνθήκες που καθορίζουν την στρατηγική και τη μεθοδολογία του διεθνούς marketing. Επιπλέον, θα κατανοεί τη διαδικασία της έρευνας της διεθνούς αγοράς, τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε διεθνές επίπεδο, την έννοια του international branding και τις διαδικασίες εισόδου στις ξένες αγορές.

Το πρόγραμμα έχει διάρκειά 16 ώρες και ο τρόπος αξιολόγησης  Τρόπος αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα θα έχει την μορφή ερωτήσεων  Αυτοαξιολόγησης  σε μορφή πολλαπλών επιλογών και ασκήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://kedivim.ihu.gr/

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σειρά μαθημάτων
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εργαστήριο/ προσομοίωση /πρακτική
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 3 μήνες
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Δωρεάν
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2023
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Γενικό
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No