Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης προσφέρει ένα δωρεάν ανοικτό διαδικτυακό μάθημα με τίτλο: Επαυξημένη πραγματικότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς.

 Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού επαυξημένης πραγματικότητας αλλά και στην παραγωγή υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας της φυσικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς φορείς και περιβαλλοντικούς φορείς

• δημιουργούς περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότητας (ειδικότερα σε θεματικές της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς).

• φοιτητές/ριες ή/και υπ. Διδάκτορες/ισες και ερευνητές/ριες σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.

Ενότητες μαθήματος:

Το μάθημα διαρθώνεται σε 4 εβδομάδες παρακολούθησης και ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης είναι 40 ώρες συνολικά. Ακολουθούν αναλυτικά οι ενότητες:

Εβδομάδα 1: H τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας

Εβδομάδα 2: Επαυξημένη πραγματικότητα και φορητές συσκευές στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης σήμερα

Εβδομάδα 3: Το Περιβάλλον μέσα από την αξιοποίηση λογισμικού για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς

Εβδομάδα 4: Η περίπτωση του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου

Μετά  την ολοκλήρωση του μαθήματος κάθε συμμετέχων θα είναι σε θέση να:

 •  αναγνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις για την επαυξημένη πραγματικότητα.
 •  αντιλαμβάνεται τη σημασία αξιοποίησης σύγχρονου τεχνολογικού υλικού και λογισμικού, στοχευμένου στην αξιοποίηση των βασικών στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • να λειτουργεί ο/η ίδιος/α ως χρήστης υλικού και λογισμικού επαυξημένης πραγματικότητας.
 • να εμβαθύνει τις γνώσεις και δεξιότητές του/της στην επαυξημένη πραγματικότητα και να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση νέου υλικού βιώσιμης ανάπτυξης και ανάδειξης της φυσικής κληρονομιάς.

Το μάθημα υλοποιείται με τις αρχές της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της ατομικής μελέτης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (αυτό-μάθηση / self-paced learning).

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://mooc.aegean.gr/courses/course-v1:UnvAegean+CS103+2023_T4/about

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Επιστήμη περιβάλλοντος (εκτός λίστας)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ - massive open online course MOOC)
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Κόστος συμμετοχής
Δωρεάν
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Δωρεάν
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2023
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Γενικό
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Ναι
Διαβάσετε περισσότερα