Το μάθημά αυτό έχει σχεδιαστεί για υπαλλήλους με ελάχιστο έως καθόλου τεχνολογικό υπόβαθρο και στοχεύει να τους παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η τεχνολογία σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσω ειδικής εστίασης στην τεχνολογία και τις μεθόδους της ΤΝ AI, αυτό το διαδικτυακό μάθημα  αγγίζει θέματα όπως η βαθιά μάθηση  (Deep Learning) και  έννοιες και πεδία όπως η μηχανική μάθηση και η επιστήμη δεδομένων, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του αντίκτυπου των αναδυόμενων τεχνολογιών στην κοινωνία και τις δυνατότητές τους και  να προωθήσουν  θετικές εξελίξεις για την κοινωνία και τη βιομηχανία.

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το μάθημα;

Το μάθημα  «τεχνητή νοημοσύνη για όλους» προορίζεται επίσης για πολίτες και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται να εξοικειωθεί περισσότερο με τα θέματα και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Τα θέματα και οι θεματικές ενότητές  περιλαμβάνουν έργα (projects) για την ΤΝ  και επιχειρηματικές ομάδες με εστίαση στην τεχνητή νοημοσύνη, ροές εργασιών για την επιστήμη δεδομένων και της  μηχανικής μάθησης, βαθιάς μάθησης και καινοτόμες λύσεις, εφαρμογές της  τεχνητής νοημοσύνης (όπως αυτοκίνητα αυτόνομης οδήγησης ή έξυπνες συσκευές). Το μάθημα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων πρακτικής χρήσης εφαρμογών και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανικούς τομείς, με στόχο να ενδυναμώσει τους οργανισμούς και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε έναν οργανισμό.

Το μάθημα είναι εξ ολοκλήρου  διαδικτυακό, δωρεάν και διαρκεί συνολικά  περίπου 6 ώρες. Είναι το πρώτο, εισαγωγικό βήμα προς το ευρύτερο πρόγραμμα κατάρτισης 4 εβδομάδων που αφορά στην βαθιά μάθηση σε ΤΝ, το οποίο βασίζεται περαιτέρω στη γνώση που αποκτήθηκε και στοχεύει  σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν περαιτέρω καλές πρακτικές σε στρατηγικές και προσεγγίσεις τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τη μεγιστοποίηση της ψηφιακής τους ωριμότητας ( ή πόσο καλά ο οργανισμός τους έχει αναπτύξει και ενσωματώσει την ψηφιακή τεχνολογία).

Aναδημοσίευση κειμένου, AI for Everyone, Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

 

 

Οργανισμός
Τύπος αξιολόγησης
 • Διαδικτυακά
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
 • Ηλεκτρονική και αυτοματισμός
Attending fee
Free
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Ηλεκτρονική μάθηση
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
Yes
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
Γλώσσα
 • Αγγλική
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 1 εβδομάδα
Ημερομηνία έναρξης προγράμματος κατάρτισης
2021
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Σειρά μαθημάτων
Certificate/credential fee
Paid
Διαβάσετε περισσότερα