Διαμορφώθηκε από τον διεθνή οργανισμό Small Business Standards (SBS), μέλος του οποίου είναι και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις ψηφιακές ΜμΕ (DIGITAL SME) λαμβάνοντας υπόψιν τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας.

Σκοπός του παρόντος οδηγού, οποίος βασίζεται  στο πρότυπο ISO/IEC 27002 είναι να αυξήσει  αυξάνει την ευαισθητοποίηση των ΜμΕ αναφορικά με:

Παρουσιάζει 16 βασικούς ελέγχους που πρέπει να εφαρμόζουν οι ΜμΕ για να παρέχουν επαρκή προστασία στα ψηφιακά τους στοιχεία. Απευθύνεται μεταξύ των άλλων σε ΜμΕ με χαμηλό βαθμό ψηφιακής ωριμότητας οι οποίες μπορούν να τον  προσαρμόσουν ακόμα και σε λύσεις εκτός ΤΠΕ και να ενισχύσουν τις απαιτήσεις ασφάλειάς τους.

Οι έλεγχοι καλύπτουν τέσσερις κύριες κατηγορίες:

 • Δεδομένα ατόμων που εργάζονται στη ΜμΕ (προσωπικά δεδομένα)
 • Δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία του οργανισμού
 • Πληροφορίες που αφορούν το μερικώς οργανωτικό/τεχνικό κομμάτι της ΜμΕ
 • Τεχνικά ζητήματα (αφορά ΤΠΕ)

Τέλος, ο οδηγός αποσκοπεί να συμβάλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την ενίσχυσης της ψηφιακής ωριμότητας των ΜμΕ μέσα από την αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων τους.

Αναδημοσίευση κειμένου Cybersecurity guideline for SMEs (2022), Digital Skills & Jobs Platform, Created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές  Δεξιότητες & την Απασχόληση.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Είδος δημοσίευσης
 • Μελέτη
Διαβάσετε περισσότερα