Με όραμα τη δημιουργία έξυπνων και πράσινων πόλεων ως απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, η σύνοψη πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) αναλύει τους τρόπους με τους οποίους η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) μπορούν να συμβάλλουν στον στόχο αυτόν.

Η έκθεση συμπορεύεται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), το στρατηγικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να καταστήσει την  ΕΕ  ανταγωνιστική και αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων οικονομία με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη μετάβαση για όλους.

Επίσης, στην Έκθεση, μεταξύ άλλων παρουσιάζεται ένα σενάριο πρόβλεψης δεξιοτήτων στο οποίο εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας έως το 2030. Τέλος, καταλήγει ότι η διαρκής ανάπτυξη δεξιοτήτων καθόλη τη διάρκεια του σχολικού και εργασιακού βίου μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας διευκολύνοντας τη μετάβαση των εργαζομένων σε πράσινα και ψηφιακά επαγγέλματα.

Αναδημοσίευση κειμένου: VET for ‘smart’ cities and the green transition (CEDEFOP 2022), Digital Skills & Jobs Platform, created by  Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Είδος δημοσίευσης
 • Μελέτη
Διαβάσετε περισσότερα