Η πρωτοβουλία «Ένταξη στην απασχόληση» (You Employed) της φιλανθρωπικής οργάνωσης Generation Ireland αποσκοπεί στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ των δυσανάλογων ποσοστών ανεργίας, που παρατηρείται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες στην Ιρλανδία, συγκριτικά με τη ζήτηση στον ψηφιακό τομέα. Η πρωτοβουλία ενσωματώνει εργαστηριακά μαθήματα διάρκειας 10 εβδομάδων, με περισσότερες από 200 ώρες εκπαίδευσης και περιλαμβάνει μαθήματα εξοικείωσης με το διαδίκτυο, την υποστήριξη πελατών και την κατάρτιση σε τεχνικές δεξιότητες. Παράλληλα, με τη διδακτέα ύλη, η Generation Ireland προσφέρει στους εκπαιδευόμενους συμβουλευτική υποστήριξη για την απασχολησιμότητα, καθοδήγηση και πρακτική εξάσκηση στις συνεντεύξεις εργασίας.

Γιατί κρίθηκε ως απαραίτητη η πρωτοβουλία «Ένταξη στην απασχόληση» (You Employed);

Στην Ιρλανδία τα επίπεδα ανεργίας επηρεάζουν δυσανάλογα τις διαφορετικές ομάδες πληθυσμού: για παράδειγμα: νέους (15-24 ετών), μη Ιρλανδούς υπηκόους, άτομα χωρίς βασική εκπαίδευση ή πτυχίο, άτομα με εξαρτώμενα μέλη ή άτομα με αναπηρία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν περισσότερες από 35.000 κενές θέσεις εργασίας στην αγορά, τις οποίες οι εργοδότες δυσκολεύονται να καλύψουν.  Η Generation Ireland, μια φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση απασχόλησης, εργάζεται για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μέσω ειδικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης, συνεχούς καθοδήγησης αλλά και συναισθηματικής, κοινωνικής και πνευματικής υποστήριξης.

Ωφελούμενοι

Η πρωτοβουλία «Ένταξη στην απασχόληση» (You Employed) επικεντρώνεται στη στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά εργασίας, λόγω πτωχών ακαδημαϊκών επιδόσεων, ευθυνών φροντίδας και περιθωριοποίησης ως άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες.

Μέχρι στιγμής, το έργο έχει συμπεριλάβει:

 • 40% γυναίκες
 • 55% άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες
 • 15% άτομα με αναπηρία (διανοητική ή σωματική)
 • 40% χωρίς πτυχίο
 • 95% άνεργοι κατά την έναρξη της πρωτοβουλίας
 • 30% άνεργοι για πάνω από ένα έτος 

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Τα εργαστηριακά μαθήματα διάρκειας 10 εβδομάδων που προσφέρει η Generation Ireland σχεδιάστηκαν με τη συνεργασία εργοδοτών  (μέσω συνεντεύξεων και επισκόπησης εργασίας), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες για το εκάστοτε επάγγελμα. Βάσει σχεδιασμού, στο επίκεντρο του προγράμματος είναι πάντα ο εκπαιδευόμενος, διασφαλίζοντας ότι το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να προσαρμοστεί σε εκπαιδευόμενους με περιορισμένη εκπαίδευση ή με μακρά αποχή από το χώρο εργασίας. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους και τους εργοδότες συντελεί στη διαρκή βελτίωση του προγράμματος σπουδών.

Η Generation Ireland εντοπίζει, επίσης, τις ανάγκες στην αγορά εργασίας και προσαρμόζει το πρόγραμμα σπουδών της για την αντιμετώπισή τους, παρέχοντας στους συμμετέχοντες περισσότερες δυνατότητες να αποκτήσουν δεξιότητες για τη χάραξη μιας σταδιοδρομίας που θα αλλάξει τη ζωή τους. Για παράδειγμα, η Generation Ireland ,εντοπίζοντας κενά στο διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα της τεχνολογίας, συνεργάστηκε με τη Microsoft για την επέκταση του προγράμματος σπουδών της, ώστε να συμπεριλάβει μαθήματα στις θεματικές της υποστήριξης ΤΠΕ και της κυβερνοασφάλειας.

Τα εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται διαδικτυακά, ώστε οι συμμετέχοντες να μην χρειάζεται να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία είναι προσβάσιμη στο μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε συσκευές τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, όταν οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το δικό τους τεχνολογικό εξοπλισμό, τότε η Generation Ireland τους παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η οποία, στη συνέχεια, επιστρέφεται για να επαναχρησιμοποιηθεί από άλλους συμμετέχοντες στο μέλλον.

Η πρωτοβουλία «Ένταξη στην απασχόληση» (You Employed) διαθέτει αποκλειστικό υπεύθυνο επικοινωνίας με αρμοδιότητα τον εντοπισμό και τη συνεργασία με ομάδες που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και έως 6 μήνες μετά, κάθε εκπαιδευόμενος “αντιστοιχίζεται” με έναν υπεύθυνο καθοδήγησης. Όταν οι συμμετέχοντες υποβάλλουν αίτηση, συμπληρώνουν μια έρευνα με τίτλο «Υποστήριξη – Ανάγκες – Συζήτηση» («Supports Needs Conversation») με τον υπεύθυνο καθοδήγησής τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Generation Ireland κατανοεί πλήρως και υποστηρίζει τις ανάγκες των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές της πρωτοβουλίας ενημερώνονται σχετικά ώστε, με τη σειρά τους, να προσαρμόσουν την εκπαίδευση στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Αντίκτυπος της πρωτοβουλίας

Η πρωτοβουλία, από την έναρξη των εργασιών της, έχει στηρίξει περισσότερους από 300 εκπαιδευόμενους σε διάφορα εργαστήρια σπουδών για συγκεκριμένα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων του υπολογιστικού νέφους AWS, της ανάλυσης δεδομένων και της υποστήριξης πελατών. Από αυτούς, το 70% των συμμετεχόντων απέκτησαν εργασία που άλλαξε την επαγγελματική τους ζωή με μισθούς άνω των 30.000 €. Από τον Νοέμβριο του 2022, έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους 4 πιλοτικές ομάδες, με την τελευταία να έχει αποφοιτήσει τον Ιούνιο του 2023. 

Στο σχεδιασμό του προγράμματος εντάσσεται, εντός του 2023, να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση 3 ακόμη ομάδων της τάξης των 66 – 75 εκπαιδευομένων η καθεμία, ενώ εντός του 2024  σχεδιάζεται να εκπαιδευτούν επιπλέον 6 – 8 ομάδες. 

Αναδημοσίευση κειμένου: Generation: You Employed, Ireland 

Digital Skills & Jobs Platform, created by Juliette Chalant Devlesaver

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
01/03/2022T00:00:00
Λήξη
30/09/2023T00:00:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ιρλανδία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα