Η πλατφόρμα «Ψηφιακή Συμπερίληψη» (Digitalno vključeni) αποτελεί την πρώτη πλατφόρμα του είδους της στη Σλοβενία, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση του ψηφιακού εγγραμματισμού των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, στην κοινωνική τους ένταξη και στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των γενεών. Η επίσημη ονομασία της πλατφόρμας είναι «Ψηφιακή συμπερίληψη – Συνέργεια μεταξύ των γενεών για την εκπαίδευση στο ψηφιακό περιβάλλον με στόχο την ποιοτική γήρανση».

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και θα διαρκέσει έως το τέλος του 2023. Την πρωτοβουλία συντονίζει η Σλοβενική Ομοσπονδία των Ενώσεων Συνταξιούχων (ZDUS), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Συνεργασία μεταξύ γενεών Symbiosis Genesis (Symbiosis) και το Ινστιτούτο Έρευνας, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ηλεκτρονικής Υγείας (Ινστιτούτο IZRIIS).  Στη δράση συμμετέχει ως συνεργαζόμενος εταίρος και το Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ACS).  Η πρωτοβουλία έχει λάβει χρηματοδότηση από το ταμείο των ΜΚΟ του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης της Σλοβενίας.

Η πλατφόρμα «Ψηφιακή Συμπερίληψη» (Digitalno vključeni)

Η δράση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα ήδη διαπιστωμένο έλλειμμα στη Σλοβενία και συγκεκριμένα την ικανότητα των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων να ενταχθούν στην ψηφιακή Κοινωνία της Πληροφορίας.  Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας, μέσω μηχανισμών ανατροφοδότησης, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων. Έτσι, παρέχοντας μη τυπική εκπαίδευση, το περιεχόμενο της οποίας εστιάζει στην ψηφιακή τεχνολογία και στον αντίκτυπό της, η σλοβενική πλατφόρμα συμβάλει ενεργά στη συνολική ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη και τη σημασία της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για μια κοινωνία πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς.

Η πλατφόρμα προσφέρει 4 διαφορετικές επιλογές στις ομάδες-στόχο:

 1. Διά βίου μάθηση για την απόκτηση λειτουργικών ψηφιακών δεξιοτήτων
 2. Εκπαίδευση στη χρήση βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας,
 3. Πρόσβαση σε περιεχόμενο & προγράμματα για την ενεργό και υγιή γήρανση
 4. Συμμετοχή και εκπαίδευση σε εικονικές συναντήσεις μεταξύ γενεών.

Οι επιλογές 1 και 2 βασίζονται στην ανεξάρτητη εκπαίδευση, μέσω αυτοδιδασκαλίας με τη χρήση βίντεο και πραγματοποιείται με την καινοτόμο μέθοδο του παιχνιδιού.  Η επιλογή 3 περιλαμβάνει διαδραστικό περιεχόμενο που παράγεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, ενώ η επιλογή 4 στοχεύει στην προώθηση της συμπερίληψης και καθιστά τους συμμετέχοντες ικανούς να κάνουν εκτεταμένη χρήση των γνώσεων που απέκτησαν.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η πλατφόρμα «Ψηφιακή Συμπερίληψη» (Digitalno vključeni) προωθεί τον ψηφιακό εγγραμματισμό των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, περιορίζει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών, συμβάλλει στην προώθηση της συμπερίληψης, εφαρμόζει καινοτόμες προσεγγίσεις και προωθεί τη μη τυποποιημένη εκπαίδευση.  Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, τόσο για τη Σλοβενία όσο και για άλλες χώρες, που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στην ένταξη  του πληθυσμού στο ψηφιακό περιβάλλον.

Αναδημοσίευση κειμένου: “Digitally Included” Platform – Slovenia

Digital Skills & Jobs Platform, created by Ana Pejić

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Σλοβενία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
26/07/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα