Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβε το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο για τα μικροκυκλώματα τον Φεβρουάριο 2023, προκειμένου να αντιμετωπιστεί  η άνευ προηγουμένου έλλειψη ημιαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο και να δημιουργηθεί μία περισσότερο ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού στην ΕΕ, δημοσιεύτηκε νέα ανοικτή πρόσκληση με σκοπό την αύξηση του ποσοστού των σπουδαστών που επιλέγουν τους κλάδους των ΤΠΕ και με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα παραγωγής ημιαγωγών (μικροκυκλώματα).

Η συγκεκριμένη πρόσκληση που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη», επιδιώκει, παράλληλα, την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στον κλάδο των μικροκυκλωμάτων μέσω ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει τις εξής δύο δράσεις:

 1. Δημιουργία Ακαδημαϊκού Δικτύου

Αφορά στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ακαδημίας δεξιοτήτων για τους ημιαγωγούς συμπεριλαμβάνοντας ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συναφών κλάδων, νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μικροηλεκτρονικής, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της τεράστιας έλλειψης. Στόχοι του δικτύου είναι αφενός η αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων μαθητών που προέρχονται από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου η διάθεση ακαδημαικών εκπαιδευτικών προγράμματων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της βιομηχανίας, καθώς και σε θέματα αιχμής όπως για παράδειγμα ο σχεδιασμός των μικροκυκλωμάτων.

Ενδεικτικές εργασίες του Ακαδημαικού Δικτύου θα είναι οι εξής:

 • ο καθορισμός των σχετικών μαθημάτων που θα οδηγούν σε αυτόματη αναγνώριση του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) σε όλα τα πανεπιστήμια. Πρόκειται για μαθήματα που είτε προέρχονται από τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών είτε διαμορφώνται από την αρχή και βασίζονται σε επιλεγμένα θέματα αιχμής,
 • η αναβάθμιση των πανεπιστημιακών εργαστηρίων για την παροχή των καθορισμένων μαθημάτων
 • η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας που θα οδηγούν σε διάχυση καλών πρακτικών όπως αυτές προέρχονται από τον κλάδο της βιομηχανίας στο πλαίσιο διάθεσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σπουδαστών
 • η διασφάλιση της συμμετοχής νεοφυών επιχειρήσεων και ΜμΕ στο σύστημα κινητικότητας των σπουδαστών
 • η ανάληψη επικοινωνιακών δράσεων και πρωτοβουλιών ενημέρωσης του κοινού

2. Επαγγελματική κατάρτιση

Με σκοπό να αντιμετωπιστεί η ανάγκη διασφάλισης συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, σχεδιάζεται η δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ των κέντρων επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισης (ΕΕΚ), της βιομηχανίας, ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜμΕ, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων. Ορισμένες από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι οι εξής:

 • ο από κοινού με τους εταίρους του ανωτέρω κλάδου προσδιορισμός του περιεχομένου κατάρτισης των νέων
 • η διοργάνωση εντατικών προγραμμάτων άσκησης (bootcamp) σε ζητήματα παρασκευής ημιαγωγών με μέριμνα των νεοφυών και των μικρομεσαίως επιχειρήσεων
 • η διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης (training curricula) με τη συμμετοχή των ΜμΕ
 • η αναγνώριση των ειδικών προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ σε τομείς κατασκευής ημιαγωγών σε ολόκληρη την Ευρώπη
 • η αντιμετώπιση της διάστασης του φύλου στην απασχολησιμότητα στον εν λόγω τομέα
 • η θέσπιση του θεσμού της μαθητείας (apprenticeships) σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜμΕ
 • η διαδικτυακή κατάρτιση μεταναστών και προσφύγων με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους

Πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των κοινοπραξιών:

 • Να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 αιτούντες (δικαιούχοι μη συνδεδεμένες οντότητες) από 5 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.
 • Να σημειώνεται καλή ισορροπία μεταξύ των επιχειρήσεων ημιαγωγών και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή των παρόχων ΕΕΚ στην Ευρώπη. Στην κοινοπραξία μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα ή ιδρύματα, καθώς και κάθε άλλο ίδρυμα που δραστηριοποιείται στον τομέα των ημιαγωγών.

Τέλος, οι κοινοπραξίες που θα διαμορφθούν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης είτε για τη μία ή είτε και για τις δύο αναφερόμενες δράσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Χρηματοδότηση:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης διαμορφώνεται 10.000,000 EUR με δυνατότητα χρηματοδότησης έως 5.000.000 EUR ανά πρόταση. Η διάρκεια του έργου είναι 48 μήνες

Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης για την υποβολή των προτάσεων είναι η 11 Μαΐου 2023.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, στις 17: 00 ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου Digital Europe Programme: Reinforcing skills in semiconductors, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Μηχανολογία, βιομαχανία και κατασκευές (λοιπές υπόκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα