Με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των εύρωστων συστημάτων της Τεχνητής Νοημοσύνης (Robust AI), δημοσιεύτηκε η εν λόγω πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Πολύ συνοπτικά, θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που α) θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση ασφαλών υπηρεσιών, διαδικασιών και προϊόντων και β) θα δημιουργήσουν ισχυρές ψηφιακές υποδομές, ικανές να αμύνονται και να αντιμετωπίζουν κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές απειλές.

Η ολοένα και αυξανόμενη επικράτηση παντοδύναμων εφαρμογών ΤΝ έχει εγείρει προβληματισμούς σχετικά με την ασφάλεια και την ευρωστία των αλγορίθμων της. Ταυτόχρονα δεν είναι λίγες οι φορές που αναδύονται κίνδυνοι στο πεδίο της μηχανικής μάθησης και της δολιοφθοράς δεδομένων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προωθηθεί η ανάπτυξη αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης που θα  συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας, οδηγώντας ακόμα και σε πιθανή υιοθέτηση συστημάτων πιστοποίησης στο μέλλον.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων αποτελεσμάτων όπως :

 • η ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας καθώς και η κυριαρχία της στις ψηφιακές τεχνολογίες
 • η δημιουργία ανθεκτικότερων ψηφιακών υποδομών, συστημάτων και διαδικασιών
 • η ενδυνάμωση της ασφάλειας λογισμικού, υλισμικού και εφοδιαστικής αλυσίδας
 • η παραγωγή επαναστατικών τεχνολογιών, ασφαλών στη χρήση
 • η θωράκιση της ασφάλειας των συστημάτων ΤΝ,  η οποία ωστόσο θα είναι έξυπνη, ποσοστικοποιήσιμη και εύκολα διαμοιράσιμη σε ολόκληρη την ΕΕ
 • η ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τα συστήματα ΤΝ και η σφυρηλάτηση μίας νοοτροπίας ασφάλειας και συμμετοχικής διαχείρισης στον κυβερνοχώρο.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των προτάσεων που θα υποβληθούν, θα πρέπει να:

 • προωθήσουν την έννοια της ασφάλειας ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού των συστημάτων ΤΝ
 • να ενδυναμώσουν την ανθεκτικότητα των συστημάτων σε περιπτώσεις εκατέρωθεν επιθέσεων
 • να συμπεριλάβουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη μηχανική μάθηση προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των συστημάτων.

Βασική προυπόθεση συμμετοχής όσον αφορά τη σύνθεση των κοινοπραξιών είναι να υπάρχει τουλάχιστονμία ανεξάρτητη νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της ΕΕ. Διαφορετικά, θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο άλλες ανεξάρτητες νομικές οντότητες, καθεμία από τις οποίες είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες. 

Χρηματοδότηση:

 • έως 6.000,000 EUR
 • Ο ενδεικτικός αριθμός των επιχορηγήσεων είναι 2

Η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή των προτάσεων είναι η 29 Ιουνίου 2023 ενώ ως ημερομηνία λήξης έχει οριστεί η 20η  Νοεμβρίου 2024, στις 17: 00 ώρα Βρυξελλών.

Αναδημοσίευση κειμένου Security of robust AI systemsDigital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα