Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» δημοσιεύτηκε νέα ανοικτή πρόσκληση που θα χρηματοδοτήσει πιλοτική δράση με σκοπό την αύξηση του αριθμού των νέων που ακολουθούν σπουδές ΤΠΕ και σταδιοδρομία στα ψηφιακά επαγγέλματα επικεντρώνοντας την προσπάθεια στην αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών. Πιο συγκεκριμένα, θα ενισχύσει οικονομικά συνεργασίες μεταξύ κορυφαίων τεχνικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και σχολείων προκειμένου να προωθήσουν μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και έργων τις ψηφιακές σπουδές.

Οι προτάσεις που θα εγκριθούν, θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 •  στην ενίσχυση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού: Η όσο το δυνατόν ευρύτερη και ισχυρότερη διάδοση της υπολογιστικής σκέψης και του προγραμματισμού με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία, συνιστά πρωταρχική επιδίωξη αυξάνοντας έτσι περαιτέρω τον ήδη σημαντικό αντίκτυπό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού. Επισημαίνεται ότι κάθε χρόνο εκατομμυρία άνθρωποι συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού, εκ των οποίων σχεδόν το 50 % είναι νέες γυναίκες και κορίτσια.
 • να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, ιδίως των κοριτσιών, ώστε να ενθαρρυνθούν να σπουδάσουν στους κλάδους των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στις ΤΠΕ.
 • να δοθεί η δυνατότητα σε νεότερους μαθητές να έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια αιχμής, να δουν τις εγκαταστάσεις από κοντά και να παρακολουθήσουν σεμινάρια από τους πιο γνωστούς εμπειρογνώμονες στους τομείς της κβαντικής υπολογιστικής, της κυβερνοασφάλειας, της τεχνητής νοημοσύνης, του υπολογιστικού νέφους.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα των έργων αναμένεται να οδηγήσουν στη:

 • δημιουργία θερινών σχολείων
 • διοργάνωση εκδηλώσεων τύπου Ημέρες Καριέρας
 • διεξαγωγή δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

Η κοινοπραξία που θα επιλεγεί για την παρούσα πρόταση θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 αιτούντες από 4 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες, καθεμία από τις οποίες με ηγετικό ρόλο σε έναν από τους ακόλουθους πυλώνες δραστηριοτήτων:

 • Εκπαίδευση, παιδαγωγική και δημιουργία κοινοτήτων μάθησης
 • Κανάλια επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων πληροφοριών
 • Εκτίμηση επιπτώσεων

Χρηματοδότηση:

 • Συνολικός προϋπολογισμός 6.000,000 EUR
 • Διάρκεια του έργου 24 μήνες

Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης για την παραλαβή των προτάσεων είναι η 11 Μαΐου 2023.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 17: 00 ώρα Βρυξελλών

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στον σχετικό σύνδεσμο της Ευρωπαικής Επιτροπής.

Αναδημοσίευση κειμένου: Digital Europe Programme: Boosting Digital Skills of young pupils, in particular girls, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό (Software)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Μη-Έλληνες πολίτες/Μη-Κύπριοι πολίτες/άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Μετανάστες
 • Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα